94 % av användarna rekommenderar Gebwell även till andra

Gebwell önskar fortsatt nöjda kunder och därför undersöker vi löpande hur kunderna upplever våra produkter och tjänster. Enligt en färsk kundundersökning, som utfördes i början av 2017, har vi bevisligen mycket nöjda kunder.

94 % av ägarna till en Qi-bergvärmepump är nöjda med sitt val och lika många av de svarande skulle rekommendera Qi-bergvärmepumpen även till andra. Ägarna av Qi är mycket nöjda även med värmepumpens tillförlitlighet, låga ljudnivå och de besparingar som värmepumpen medfört.

Liksom majoriteten av Qis ägare, kan även Risto Markkula och Tero Karhula med glädje rekommendera Qi bergvärmepump även till andra.

Läs kundreferenser från nöjda ägare av Qi bergvärmepumpar:

Risto Markkulan talossa lämmityksen hoitaa Gebwellin Qi-maalämpöpumppu.

Läs om vilka faktorer som fick Risto Markkula att välja bergvärmesystem

”Om montörernas arbete och övergången till bergvärme fungerar lika bra i alla hus så finns det ingenting negativt att säga om Gebwell-projektet.” – Risto Markkula, Tavastehus –

Läs om erfarenheter i valet av bergvärme till villa »

Tero Karhula ja Gebwellin Qi-maalämpöpumppu

Se hur mycket Tero Karhula sparar sedan han bytte till bergvärme

”Självklart påverkade även systemets bakomliggande miljövänlighet, men i huvudsak var det pengarna som styrde.” – Tero Karhula, Lahela –

Läs om erfarenheterna vid anskaffningen av Qi bergvärmepump »

 

 

 

G-Powers will take care of heating and cooling during construction of new NCC headquarters

NCC headquarters in Stockholm is being renovated and Gebwell G-Power substations will see to the heating during construction. Part of NCC headquarters in Stockholm is being teared down to give place to a new office block. Gebwell supplies the district heating and cooling substations to the remaining building while the new office is being built. […]
Read more "G-Powers will take care of heating and cooling during construction of new NCC headquarters"