G-Powers will take care of heating and cooling during construction of new NCC headquarters

NCC headquarters in Stockholm is being renovated and Gebwell G-Power substations will see to the heating during construction.

Part of NCC headquarters in Stockholm is being teared down to give place to a new office block. Gebwell supplies the district heating and cooling substations to the remaining building while the new office is being built. The planning of heating and cooling system was made in tight co-operation between NCC, Gebwell and HVAC contractor Rörgruppen, which will install the system.

“Speciality in this project was that the heating and cooling substations were installed inside of a sea container, in which they will remain throughout the renovation of the headquarters. The container will be placed on the yard of the headquarters. The substations in the container are connected to the heating and cooling system of the building through underground piping and will take care of heating and cooling of the premises as well as hot domestic water production,” says Kjell Thun from Gebwell Sverige AB.

Branschveteranerna inleder samarbete

Gebwell Oy och Oy Pamon Ab inleder samarbete för att skapa system för att återvinna frånluftsvärmen. Gebwell Oy:s gedigna erfarenhet av att tillverka värmeanläggningar och Pamon Oy:s flera årtionden långa erfarenhet av lufthantering ger en utmärkt utgångspunkt för samarbetet. Båda företagen är erfarna aktörer inom återvinning av frånluftsvärmen: företagen har erfarenhet av system för att återvinna […]
Läs mer "Branschveteranerna inleder samarbete"
Kaukolämpö-maalämpöhybridilämmitys kokonaistoimituksena Gebwelliltä

Hybridlösning med fjärrvärme och bergvärme som totalleverans från Gebwell

På fastigheten Backåkersvägen 15 med byggnadsår 1969 genomfördes en totalsanering och ändring av användningsändamålet. Arbetet blev klart 2016. Tidigare sköttes fastighetens uppvärmning uteslutande med fjärrvärme. I samband med saneringen förnyades även fastighetens värmesystem. I fastigheten installerades ett hybridvärmesystem med fjärrvärme och bergvärme, tillverkat och levererat av Gebwell. Gebwell levererade precis alla anordningar som behövdes till […]
Läs mer "Hybridlösning med fjärrvärme och bergvärme som totalleverans från Gebwell"