Gebwell Ab växer

Gebwell Ab inleder år 2017 lite större i och med att vår samarbetspartner Pivaset Ab fusionerades med Gebwell Ab 31 december 2016. Pivaset Ab är Finlands ledande tillverkare av primärsläckningsutrustning. Till Pivasets produktutbud hör bland annat brandpostskåp, slangrullar och -kärror, släckningsredskap och slangar. Pivaset erbjuder dessutom kontraktstillverkning av metall- och elprodukter.

Företaget som uppstår vid fusionen fortsätter under namnet Gebwell Ab (2008956-7).
Pivaset förblir kvar som bifirma till Gebwell Ab och primärsläckningsutrustningen samt kontraktstillverkningen av metall- och elprodukter säljs även i fortsättningen under varumärket Pivaset.

Siktet inställt på den växande globala husteknikmarknaden

Koncernen som uppstår i fusionen är en av Finlands största tillverkare av husteknikutrustning. Koncernen har en omsättning på cirka 30 miljoner euro. Gebwell Group (Gebwell Ab och dotterbolagen Gebwell Sverige Ab och Gebwell Sp. z o.o.) har personal i Finland, Sverige, Polen och Lettland.

Fusionen förbättrar märkbart bolagets förutsättningar att betjäna kunderna inom de växande marknaderna och göra de båda varumärkena, Gebwell och Pivaset, mer kända inom de världsomfattande husteknikmarknaderna.

Bifogat finns kontaktuppgifterna till Pivasets primärsläckningsverksamhet och kontraktstillverkning.

Med vänlig hälsning

Tuure Stenberg
verkställande direktör
Gebwell Ab

 

Kontaktuppgifter – Pivaset primärsläckningsverksamhet och kontraktstillverkning

Företagsledning:
Tapani Hulkkonen
Tfn 0207 579 361
tapani.hulkkonen@pivaset.fi

Inrikesförsäljning:
Markku Stenroth
Tfn 0207 571 370
markku.stenroth@pivaset.fi

Exportförsäljning:
Pertti Ruotsalainen
Tfn 0400 897 146
pertti.ruotsalainen@pivaset.fi

Exportförsäljning och beställningar:
Raija Tiilikainen
Tfn 0207 571 373
raija.tiilikainen@pivaset.fi

Leveranser och fakturering:
Jaana Pennanen
Tfn 0207 579 368
jaana.pennanen@pivaset.fi

Pivasets webbplats: www.pivaset.com

G-Powers will take care of heating and cooling during construction of new NCC headquarters

NCC headquarters in Stockholm is being renovated and Gebwell G-Power substations will see to the heating during construction. Part of NCC headquarters in Stockholm is being teared down to give place to a new office block. Gebwell supplies the district heating and cooling substations to the remaining building while the new office is being built. […]
Läs mer "G-Powers will take care of heating and cooling during construction of new NCC headquarters"

Branschveteranerna inleder samarbete

Gebwell Oy och Oy Pamon Ab inleder samarbete för att skapa system för att återvinna frånluftsvärmen. Gebwell Oy:s gedigna erfarenhet av att tillverka värmeanläggningar och Pamon Oy:s flera årtionden långa erfarenhet av lufthantering ger en utmärkt utgångspunkt för samarbetet. Båda företagen är erfarna aktörer inom återvinning av frånluftsvärmen: företagen har erfarenhet av system för att återvinna […]
Läs mer "Branschveteranerna inleder samarbete"