Hyödynnä kotitalousvähennys maalämpöhankinnassasi

Kotitalousvähennys on verotuksessa huomioitava henkilökohtainen vähennys, jota voidaan hakea kodin tai vapaa-ajan asunnon remontoinnin työkuluihin. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös lämmitysjärjestelmän saneerauksesta, kuten öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön.

Kotitalousvähennys koskee ainoastaan työn osuutta eli sitä ei voida hakea esim. tarvikkeista, laitteista tai matkakuluista. Työn osuuden arvonlisävelvollisesta hinnasta 40 % on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa osuutta.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten tänä vuonna kahden aikuisen perheessä sitä voi saada 4500 euroa työn osuudesta. Eli toisin sanoen, kun työn osuus laskun loppusummasta on 11750 € (laskukaavalla 11750 € x 0,4 – 2 x 100 € omavastuu) kotitalousvähennyksen määräksi saadaan 4500 €. Lue tarkemmin kotitalousvähennyksestä Verohallinnon verkkosivuilta.

Ympäristöasioiden korostuminen yleisessä keskustelussa ja kotitalousvähennyksen kaltaiset kannustimet ovat lisänneet kiinnostusta ekologisiin lämmitysjärjestelmiin.

Pipeco Talotekniikka Oy:n Matias Oja kertoo, että ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen suosio on näkynyt yrityksen urakkakannassa.

”Nykyisin meillä on aikaisempaa enemmän urakkakohteita, joissa pientalon lämmitys vaihdetaan öljylämmityksestä maalämpöön. Viime aikojen kehitys on ollut käänteentekevää ja valtion tukitoimilla on varmasti ollut vaikutusta ekologisesti kestävämpien lämmitysjärjestelmien valintaan”, Matias Oja sanoo.

Maalämpöön siirtymisellä säästetään rahaa ja ympäristöä

Öljyn hinta ja sen hinnanvaihtelut ovat herättäneet kiivasta keskustelua vuosikymmenien ajan. Tyypillisesti öljylämmöstä maalämpöön vaihtaneet omakotiasujat ovat perustaneet hankintapäätöksensä maalämmön edullisuuteen lämpöenergian lähteenä. Maalämpöä käytettäessä yhdellä kilowattitunnilla sähköä saa vähintään kolme kilowattia lämmitysenergiaa.

”Öljyllä lämmittäminen on kallista, joten vanhan öljylämmitysjärjestelmän tultua tiensä päähän on hyvin perusteltua miettiä vaihtamista edullisempaan lämmitysjärjestelmään. Energiakustannuksissa säästetään keskimäärin 50–70 % vaihtamalla maalämpöön. Maalämmön ympäristöystävällisyys ja energiataloudellisuus puoltavat monen pientaloasujan päätöstä hyödyntää uusiutuvaa energiaa kotinsa lämmitykseen”, Oja kertoo.

Kuvat: Pipeco Talotekniikka Oy

Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteet toteutuvat monesti maalämmön myötä.

”Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on varmasti suurimpia ympäristötekoja, jonka omakotiasuja voi tehdä”, Matias Oja toteaa painokkaasti ja jatkaa:

”1970- ja 1980-luvun taloissa öljylämmityslaitteet ovat auttamatta tiensä päässä. Nykyisten öljykattiloitten ikä on noin 25–30 vuotta maksimissaan, joten monessa pientalossa vanhan öljylämmitysjärjestelmän kohtaloa mietitään tälläkin hetkellä.”

Maalämpöön vaihtaminen on vaivaton prosessi

Entä sitten, kun pientaloasukas saa ajatuksen luopua öljylämmityksestä?

”Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen lvi-urakoitsijaan. Urakoitsijan kautta saadaan kaikki tarvittava lähtötieto kunnan toimenpidelupaprosessiin”, Oja kertoo ja avaa lupaprosessia:

”Kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi, on kunnan rakennusvalvonnasta haettava lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston maahan asentamiseen toimenpidelupa. Lupakäytännöissä on alueellisia eroja, joten ne on hyvä varmistaa etukäteen. Vähintään 5000 neliön tontti haja-asutusalueella ei välttämättä tarvitse lupaa, mutta tällaistenkin tonttien omistajien on hyvä tarkistaa asia omasta kunnastaan.”

Itse lupaprosessi on asiakkaan kannalta erittäin helppo.

”Me urakoitsijana teemme alkukartoituksen, jossa selvitetään lämmitysenergian tarve, suunnitellaan järjestelmän ja keruupiirin toteutus sekä tehdään laitemitoitus. Nämä alkukartoituksen tiedot kirjataan ja asiakas voi käyttää sitä suoraan lähtötietona kunnan lupaprosessissa”, Matias Oja selventää.

5 askelta öljylämmityksestä maalämpöön

  1. Ota ensimmäisenä yhteys paikalliseen lvi-urakoitsijaasi.
  2. Urakoitsija tekee alkukartoituksen ja tarjouksen kokonaisurakasta.
  3. Hae kunnan toimenpidelupaa maalämmölle ja laita hakemuksen liitteeksi urakoitsijan suunnitelma toteutettavasta urakasta.
  4. Urakka voidaan aloittaa sitten, kun kunnan toimenpidelupaan on saatu puoltava päätös.
  5. Kun urakka öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön on valmis, voidaan kotitalousvähennystä hakea verottajan sähköisessä palvelussa.

Maalämpö on kannattava investointi

”Suurin osa öljylämmityksestä luopuneista asiakkaistamme on kehunut maalämmön vaivattomuutta, koska maalämpöjärjestelmä ei juurikaan vaadi huoltoa ja se toimii luotettavasti – kaiken kukkuraksi rahaa säästyy huomattavasti öljylämmitykseen verrattuna”, Matias Oja sanoo.

Myös maalämpöprojektin mutkattomuus on yllättänyt monet asiakkaat. Purkutyöt eivät häiritse normaalia elämää ja toimivaa patteriverkostoa voidaan hyödyntää myös maalämmön jakeluun.

”Erityisesti vanhoissa kohteissa patteriverkoston toimilaitteiden toimivuus varmistetaan ennen varsinaisia asennustöitä. Kun kunnalta on saatu toimenpidelupa keruuputkistolle, menee urakkaan keskimäärin 4–6 päivää. Lämpökaivon poraukset hoituvat tyypillisesti 1–2 päivässä, vaakaputket asennetaan yhdessä päivässä, pari päivää käytetään vanhan öljykattilan purkuun, maalämpöpumpun asennukseen ja järjestelmän käyttöönottoon. Mikäli työ tilataan kokonaisurakkana, projekti on silloin vaivattomin, kun kaikki suunnittelusta asennukseen ja huoltoon tulee saman katon alta”, Pipeco Talotekniikka Oy:n Matias Oja kuvailee urakan kulkua.

Kuinka vuodenajanvaihtelut vaikuttavat maalämpöurakkaan?

”Talvi ei ole esteenä maalämmön hankinnalle. Maalämpöasennuksia tehdään läpi vuoden. Lämpökatko voidaan pitää yhden työpäivän mittaisena tavanomaisissa kohteissa ja useilla asennusliikkeillä on käytettävissä myös tilapäislämmittimiä urakkakohteisiin”, Matias Oja kertoo.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä: Vero.fi