Sulpu: Lämpöpumppujen lisääntyvä käyttö ei kasvatakaan Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu teetti Gaialla tutkimuksen miten yleisimpien lämpöpumpputyyppien määrän laajamittainen lisääntyminen vaikuttaa sähkön huipputehon tarpeeseen Suomen pientalokannassa.

Vuositasolla lämpöpumput vähentävät kokonaisenergiankulutusta, mutta lämmityskaudella ne voivat lisätä sähkön hetkellistä tehontarvetta, mikäli lämpöpumpuilla korvataan muuta kuin sähkölämmitystä. Toisaalta sähkölämmitystä korvattaessa voidaan tehontarvetta pienentää. Lämpöpumppujen vaikutukset sähkön huipputehon tarpeeseen riippuvatkin merkittävästi pumppujen asennusmäärän ja mitoituksen lisäksi korvattavasta lämmitysmuodosta sekä tulevaisuuden pumppujen ohjaustavasta.

Gaian tutkimus osoitti, että vaihtoehtoisissa tulevaisuusskenaarioissa tavanomaisen vuoden kylmimmän viikon sähkön huipputarve pienentyy 10-17% nykytilanteeseen verrattuna. Tähän vaikuttaa sähkölämmityksen korvautuminen lämpöpumpuilla, täystehomitoituksen yleistyminen sekä tekniikan kehittyminen.

Lue lisää tutkimuksesta Sulpun sivuilta

Raportti: Lämpöpumppujen vaikutukset sähkötehon tarpeeseen (linkki)