Asumispalvelutalo Turussa, maalämpö

15 asunnon asumispalvelutaloon Turussa valittiin lämmitysjärjestelmäksi Gebwell maalämpö.

Gebwell maalämpöjärjestelmä
6 kpl 180 metrin lämpökaivoja
60 kilowatin T maalämpöjärjestelmä
2000 ja 1000 litran G-Energy energiavaraajat