Branschveteranerna inleder samarbete

Gebwell Oy och Oy Pamon Ab inleder samarbete för att skapa system för att återvinna frånluftsvärmen. Gebwell Oy:s gedigna erfarenhet av att tillverka värmeanläggningar och Pamon Oy:s flera årtionden långa erfarenhet av lufthantering ger en utmärkt utgångspunkt för samarbetet. Båda företagen är erfarna aktörer inom återvinning av frånluftsvärmen: företagen har erfarenhet av system för att återvinna frånluftsvärme från hundratals objekt i över fem år.

– I fortsättningen erbjuder vi våra kunder en mer perfekt helhet för att återvinna frånluftsvärmen. I leveransen av helheten för återvinning av värme ingår utöver värmeanordningar även Pilpit värmeåtervinningsanordningar om kunden så önskar, berättar Gebwell Oy:s försäljningsdirektör Petrus Monni.

Det finns en stor potential i återvinningen av frånluftsvärmen i Finland, över 40 000 höghus har frånluftsventilation utan återvinning av värme. I de här fastigheterna försvinner upp till 40 % av den värmeenergi som redan betalats för ut i luften.

Gebwell Combi systemhelhet för återvinning av frånluftsvärmen

Gebwell Combi – en kostnadseffektiv och funktionssäker återvinning av frånluftsvärmen

Gebwell Combi är en systemhelhet som består av en anordning för att återvinna värmen, en värmepump, en fjärrvärmecentral samt möjliga energiberedare och varmvattenberedare. Mellan värmeåtervinningselementet som monteras på fastighetens tak och värmepumpen som installeras i det tekniska utrymmet installeras dessutom rör för uppsamlingslösning.

Pilpit värmeåtervinningsanläggningen tillverkas av Pamon Oy i Hollola och värmeanordningen och beredarna tillverkas av Gebwell Oy i Leppävirta. Det täta samarbetet mellan tillverkarna garanterar att helheten fungerar på bästa möjliga sätt.

Syftet med samarbetet är att leverera så funktionssäkra och kostnadseffektiva system för värmeåtervinning som möjligt. Våra maskiner passar väl ihop och inhemska Gebwell Oy var ett naturligt val till samarbetspartner. Flexibiliteten och viljan att utvecklas förenar oss, berättar Timo Vihervaara, försäljnings- och marknadsföringsdirektör för Pamon Oy.

Enkel att planera, skaffa och installera

Det är enkelt för VVS-planeraren att planera ett fungerande och kostnadseffektivt återvinningssystem för frånluftsvärmen med hjälp av Gebwells färdiga exempelscheman. Dimensioneringsprogrammet Pilpit dimensionerar utöver värmeåtervinningsanläggningarna dessutom värmepumpen och ger en sparkalkyl för fastigheten.

För entreprenören är det lätt och enkelt att skaffa Combi, eftersom hela systemet kommer från samma leverantör. Värmeåtervinningssystemet kan följas upp och användas på distans; i priset ingår distansåtkomst i två år. Distansåtkomsten visar den mängd energi systemet förbrukat och producerat, och de besparingar systemet givit visas som illustrerande rapporter för den valda perioden.

Gebwell Combi i ett nötskal

  • Tillverkad i Finland
  • Ett kostnadseffektivt värmeåtervinningssystem
  • Marknadens bästa helhetslösning
  • Enkel att planera, skaffa och installera
  • Avkastning på investeringen ofta över 10 %

Värmeåtervinningen är en stor inbesparingsmöjlighet för husbolagen

Med ett värmeåtervinningssystem är det möjligt att dra ner på höghusets uppvärmningskostnader med hälften. Ju större fastighetens värmebehov är, desto större besparingar ger en återvinning av frånluftsvärmen. När energipriserna går upp blir det allt viktigare att spara.

För ett husbolag är det en lönsam investering att installera en anläggning för återvinning av frånluftsvärme. För största delen av fastigheterna är avkastningen från investeringen över 10 %. Självklart höjer investeringen också husbolagets värde.

Oy Pamon Ab tillverkar ventilationsmaskiner och kylanläggningar med produktnamnen Pilpit och KAIR för industrin, kontorsbyggnader, skolor, höghus och småhus. Pilpit- och KAIR-produkterna utvecklas och tillverkas på fabriken i Hollola i Päijänne-Tavastland.

Gebwell Oy är ett företag som har specialiserat sig på miljövänliga värme- och kylningslösningar. Företaget tillverkar och säljer G-Power fjärrvärmecentraler, Gebwell värmepumpar och G-Energy beredare. Produkterna tillverkas på Gebwell Oy:s fabrik i Leppävirta.