Gebwell Oy och Pivaset Oy fusioneras

MEDDELANDE: Gebwell Oy och Pivaset Oy fusioneras

Gebwell Oy och Pivaset Oy, två starka aktörer inom förnyelsebar energi och husteknik, fusioneras vid årsskiftet.

Den helhet som uppstår är en av de största inom produktion av husteknikutrustning i Finland. Bolagets omsättning är nästan 30 miljoner euro och sysselsätter cirka 150 människor. Koncernen har anställda i Finland, Sverige, Polen och Lettland.

Bolagets förmåga att betjäna kunder på växande marknader förbättras avsevärt och bolaget söker kraftig tillväxt på den europeiska husteknikmarknaden. I Finland är båda bolagen marknadsledare inom sina huvudproduktområden. Bolagets produkter marknadsförs i fortsättningen med de bekanta produktnamnen Gebwell och Pivaset.

Timo Hulkkonen
Styrelseordförande

Personalnytt från Gebwell Sverige AB

Dennis Jönsson har anställts i syfte att stärka säljorganisationen i södra Sverige som en led i Gebwell Ltd. satsning i Sverige. Dennis kommer senast från Alfa Laval Nordic AB där han under nio år haft varierande befattningar. Fokus för Dennis har alltid varit på fjärrvärmecentraler och värmeväxlare på den nordiska marknaden. Dennis nås på telefon […]
Läs mer "Personalnytt från Gebwell Sverige AB"
Pasi Hytönen ja Qi 6 -maalämpöpumppu

Kostnadseffektiv golvvärme med bergvärme i nybyggt hus

I Dickursby i Vanda bor Pasi Hytönen, en man som är nöjd med uppvärmningssystemet i sitt hem. I hans hus används Gebwells Qi 6-bergvärmepump. Bergvärmebrunnarna borrades och rören installerades innan det egentliga byggarbetet. Helhetsleveransen av bergvärmesystemet för det nybyggda huset har enligt Hytönen fungerat bra och han har haft tillgång till tillräckligt med förmånlig värme. […]
Läs mer "Kostnadseffektiv golvvärme med bergvärme i nybyggt hus"