Gebwell Oy och Pivaset Oy fusioneras

MEDDELANDE: Gebwell Oy och Pivaset Oy fusioneras

Gebwell Oy och Pivaset Oy, två starka aktörer inom förnyelsebar energi och husteknik, fusioneras vid årsskiftet.

Den helhet som uppstår är en av de största inom produktion av husteknikutrustning i Finland. Bolagets omsättning är nästan 30 miljoner euro och sysselsätter cirka 150 människor. Koncernen har anställda i Finland, Sverige, Polen och Lettland.

Bolagets förmåga att betjäna kunder på växande marknader förbättras avsevärt och bolaget söker kraftig tillväxt på den europeiska husteknikmarknaden. I Finland är båda bolagen marknadsledare inom sina huvudproduktområden. Bolagets produkter marknadsförs i fortsättningen med de bekanta produktnamnen Gebwell och Pivaset.

Timo Hulkkonen
Styrelseordförande