Nordbygg i Stockholm

”Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar då ca 900 utställande företag och runt 50 000 besökare. ” (www.nordbygg.se)

Även denna gång kommer vi att delta på Nordbygg. På vårt monter visar vi olika G-Power fjärrvärmecentraler och Gebwell värmepumpar för som används till uppvärmning i fastigheter av olika storlekar såväl som Pivaset brandsläckningsprodukter.

Välkommen på monter A25:10 att se våra produkter och hälsa på oss!

Boka din fri biljett online här: nordbygg.se

Pasi Hytönen ja Qi 6 -maalämpöpumppu

Kostnadseffektiv golvvärme med bergvärme i nybyggt hus

I Dickursby i Vanda bor Pasi Hytönen, en man som är nöjd med uppvärmningssystemet i sitt hem. I hans hus används Gebwells Qi 6-bergvärmepump. Bergvärmebrunnarna borrades och rören installerades innan det egentliga byggarbetet. Helhetsleveransen av bergvärmesystemet för det nybyggda huset har enligt Hytönen fungerat bra och han har haft tillgång till tillräckligt med förmånlig värme. […]
Läs mer "Kostnadseffektiv golvvärme med bergvärme i nybyggt hus"

Ny samarbetspartner i Sverige

Gebwell Sverige AB och Sinfra – Svensk Inköpscentral för Infrastruktur för Ek.för. har tecknat ett ramavtal för fjärrvärme- och kylanläggningar och tillhörande produkter, system och tjänster som träder i kraft 2018-03-01.  Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Gebwell Sverige AB ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Sinfra. Med […]
Läs mer "Ny samarbetspartner i Sverige"