Personalnytt från Gebwell Sverige AB

Lennart Nordström har anställts som Försäljningsingenjör/ Teknisk säljare.

Lennart har lång erfarenhet inom fjärrvärme branschen. Kommer senast från Svensk Värme, har tidigare jobbat i 9 år på Alfa Laval Comfort,  samt på Logstor i Örebro som projektledare. Focus för Lennart har till största del varit på fjärrvärmecentraler och värmeväxlare på den nordiska marknaden.

Lennart nås på telefon.nr 070-5620870 Eller mail lennart.nordstom@gebwell.se

Gebwell Sverige AB behöver utöka sin personalstyrka ytterligare med flera personer den närmaste tiden för att möta den stora efterfrågan på våra produkter.