Tack för 2017

Bästa kund/samarbetspartner

Jag vill tack dig för år 2017 som var ett framgångsrikt år för Gebwell. Ett stort tack till er! Det var trevligt att träffa många av er, utbyta åsikter och få konstruktiv feedback samt nya idéer. Jag hoppas att vi kan fortsätta diskutera och att ni berättar för oss hur vi kan betjäna er ännu bättre i framtiden.

Som ett tecken på ert förtroende fick vi det bästa helhetsvitsordet hittills i vår kundnöjdhetsenkät förra året. Och det bästa är att 97 procent av er kunder skulle rekommendera oss även för andra. Tack för förtroendet! Vår avsikt är dock inte att nöja oss med detta – det finns alltid utrymme för förbättring och vi kommer att satsa på att kunna erbjuda ännu bättre service även i framtiden.

En överblick över 2017

Bygg- och VVS-branschen visade förra året tecken på att piggna till Finland, vilket även vi på Gebwell kunde se. Vår ställning på fjärrvärmecentralmarknaden förblev stabil och Gebwells värmedistributionscentraler såldes till många hem och fastigheter som värmekälla.

Inom marknadstillväxten för värmepumpar låg fokus på värmepumpar för fastigheter. Våra satsningar på vår produktfamilj med beredare under de senaste åren började även bära frukt. Vår idé att skapa en högklassig och flexibel produktfamilj med fokus på kundernas behov välkomnades av marknaden.

I slutet av förra året blev Pivaset Oy en del av Gebwell Oy. Pivaset är ett ledande varumärke på marknaden för primärsläckningsprodukter i Finland och primärsläckningsprodukterna säljs även i fortsättningen under varumärket Pivaset. Fusionen förlöpte utan problem och produkterna i Pivaset-produktfamiljen passar bra i vårt produktutbud.

Framtidsutsikter

Även i Finland håller man nu på att verkligen får upp ögonen för klimatförändringen. Vår statsminister presenterade i början av december vid det internationella klimatmötet i Paris Finlands fyra viktigaste åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. En av dessa var att öka användningen av förnybar energi till över 50 procent på 2020-talet.

I Finland utgör CO2-utsläpp från uppvärmning ungefär en fjärdedel av alla utsläpp, vilket innebär att vår bransch spelar en betydande roll då det kommer till metoder för att bekämpa klimatförändringen. Jag anser att Gebwell och våra kunder med beaktande av detta kan se på framtiden med tillförsikt – vi arbetar ju med två av de mest miljövänliga uppvärmningsmetoderna, fjärrvärme och bergvärme.

Tack för 2017 och ett framgångsrikt år 2018!

Tuure Stenberg
CEO
Gebwell Group

tfn +358 400 897 785

MEDDELANDE: Två ledande aktörer i branschen intensifierar sitt samarbete

Gebwell utvidgar nyttjandet av Alfa Lavals plattvärmeväxlare även till fjärrvärmecentraler Under våren 2018 övergår tillverkaren av värme- och kylanläggningar Gebwell Oy som är baserat i Leppävirta, i Finland till att använda Alfa Lavals breda och högklassiga urval av värmeväxlare även till fjärrvärmecentralerna som tillverkas. Tidigare har Gebwell använt Alfa Lavals värmeväxlare i sin tillverkning av […]
Läs mer "MEDDELANDE: Två ledande aktörer i branschen intensifierar sitt samarbete"

Nyanställd i Sverige

Kjell som känner branschen väl kommer närmast från Broen A/S dessförinnan har han hunnit bekanta sig Thun Kjell med Danfoss, Birka Värme, Siemens, Armaturjonsson och Södertörns Fjärrvärme AB. Vi är mycket glada att Kjell valt att börja hos oss och önskar honom lycka till. Kjell når ni på telefon 0763403612 eller kjell.thun@gebwell.se
Läs mer "Nyanställd i Sverige"