Urbana REDI värms upp med Gebwells fjärrvärmelösningar

Gebwell levererade sin största enskilda helhet av uppvärmnings- och kylningslösningar någonsin i Finland till köpcentret REDI som byggs i Fiskehamnen i Helsingfors.

REDI som byggs av SRV är ett av de största pågående byggprojekten i Finland. Projektet utgörs av ett höghusområde med åtta stycken svindlande höga höghus, ett stort köp- och upplevelsecentrum och en parkeringsanläggning under jorden. REDI:s över 60 000 kvadratmeter stora köpcentrumshelhet värms upp pålitligt med fjärrvärme med utrustning som tillverkats och levererats av Gebwell.

Här kan du läsa om hur man lyckades med projektet. »