Bergvärme för småhus

Bergvärme underlättar vardagen i småhus

Bergvärme är en lätt och bekymmersfri form av värme för småhus. Den är lätt att använda, eftersom bergvärmepumpen klarar sig nästan helt utan service. Bergvärmelösningar passar både nybyggen och saneringsobjekt.

Genom att välja Gebwells bergvärme kan du koncentrera dig på annat, och behöver inte bekymra dig om husets uppvärmning. Gebwell-återförsäljaren sköter processen från början till slut: från planering, brunnsborrning och nödvändigt markarbete till installering av pumpen, handledning i användning och service.

En ekologisk framtida uppvärmningsform

Bergvärmepumpar ökar hela tiden i popularitet som värmelösning för egnahemshus. Bergvärme är ett ekologiskt val, eftersom den inte förorsakar koldioxid- eller partikelutsläpp som belastar naturen. Bergvärme är förnybar och ren energi.

Spara i värmekostnaderna

Bergvärme kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent, så den initiala investeringen betalar sig lätt tillbaka. Bergvärmepumpen producerar åtminstone tre gånger så mycket värmeenergi sett till dess förbrukning. .

I Finland kostar uppvärmning med el eller olja 12–18 cent/kWh, medan uppvärmning med bergvärme kostar endast 3–6 cent/kWh. Detta innebär en årlig avkastning på 10–20 procent på investeringen.

Bergvärme är även ett riskfritt alternativ. Då värmen tas direkt ut berggrunden, är du garderad mot eventuella variationer i energipriserna.

Genom att investera i bergvärme höjer du fastighetens värde

Bergvärme höjer vanligtvis värdet på ett hus mer än vad man investerat. Invånare i småhus sparar alltså inte endast i värmekostnaderna, utan ökar med en investering i bergvärme höjs husets återförsäljningsvärde.

I Finland kan privatpersoner göra hushållsavdrag för arbetets andel. År 2014 kan man dra av högst 2 400 euro per person. Till detta berättigar arbetskostnader för cirka 5 555 euro som faktureras av företag. I ett hushåll med två personer är maximibeloppet 4 800 euro, då arbetskostnaderna uppgår till cirka 11 110 euro. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats på adressen www.vero.fi.

Leveransprocessen för bergvärme från Gebwell-återförsäljare

  • Planering och dimensionering
  • Val av metod för förverkligande av kollektorkrets, dimensionering
  • Förverkligande av kollektorkrets (t.ex. borrning av värmebrunn)
  • Nödvändigt markarbete och vior
  • Installering av värmepump
  • Installeringsarbete för fastighetens värmenätverk
  • Elektrifiering
  • Ibruktagande och handledning
  • Underhåll och service

Vi beviljar fem års garanti för våra bergvärmepumpar, då systemet har installerats av en återförsäljare befullmäktigad av Gebwell.

Lämna en begäran om offert för bergvärmelösning till närmaste Gebwell-återförsäljare här!