Bergvärme för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Fastighetens värmekostnader under kontroll med bergvärme

Bergvärme är en lätt och förmånlig form av värme för er fastighet. Då det är fråga om en större fastighet är inbesparingarna i värmekostnader märkbara, och investeringarna betalar sig snabbare tillbaka. Fastighetens invånare kan snart dra nytta av bergvärmen i form av mindre vederlag.

Bergvärme höjer vanligtvis värdet på ett hus mer än vad man investerat. Utöver de minskade värmekostnaderna ökar även fastighetens återförsäljningsvärde.

Bered dig på utvecklingen i energipriset

Bergvärme är en riskfri och vettig investering, som ger stabila värmekostnader trots varierande energipriser. Det är lättare att planera för framtiden då man kan förutspå värmekostnaderna.

Lätt att ta i bruk

Gebwell erbjuder en lätt och flexibel bergvärmelösning för din fastighet, som är anpassad till fastighetens storlek och behov. Utöver planeringen och installeringen ansvarar vi även för handledning i användning samt service för utrustningen.

Lämna en begäran om offert för bergvärmelösning till närmaste Gebwell-återförsäljare här!