Fungerande bergvärmelösningar för installatörer och byggföretag

Vi planerar och dimensionerar fungerande bergvärmelösningar för installatörer och byggföretag, borrar värmebrunnar samt levererar bergvärmepumpar och monteringsgrupper som försnabbar installeringen. Vi arrangerar utbildning för samtliga skeden i leveranskedjan, från planering av system till installering och service.

En förmånlig och riskfri form av värme

Att bergvärme är förmånlig är av betydande nytta för husets invånare. Den inledande investeringen betalar sig tillbaka i form av lägre värmekostnader, och höjer husets återförsäljningsvärde.

Bergvärme är riskfritt och bekvämt för invånaren, och därför är användningen av bergvärme ett stort plus för köparen vid husköp.

Ni kan ge 5 års garanti för ert huspakets bergvärmeleverans!