Så här fungerar bergvärme

 

Bergvärme är värmeenergi från solen som lagras i jordmånen. Med hjälp av värmepumpteknik kan man använda energin för att värma upp fastigheter och bruksvatten.

Upptagning av värme

Rörsystemet som samlar in värme, dvs. kollektorkretsen, kan grävas ner horisontellt i jordytan, sänkas ner i ett vattendrag eller borras in vertikalt i berget. En lösning där man borrat in systemet vertikalt i berget kallas värmebrunn, och är det vanligaste sättet att ta upp värme vid användning av bergvärme. Denna lösning passar för även små tomter, och är sett till den energi som utvinns mer effektiv än en horisontell lösning.

I rörsystemet cirkulerar en miljövänlig vätskelösning som inte fryser, där värmen som samlats ur jordmånen binds. I bergvärmepumpens förångare tas denna värme tillvara i kylmedlet för cirka tre grader.

Temperaturen hos kylmedlet höjs rejält med hjälp av en kompressor. Via kondensorn flyttas värmeenergin i kylmedlet till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem (golv- eller värmeelementnätverk) samt till uppvärmningen av bruksvatten i energiberedaren.

Värmedistribution

Störst nytta utvinns ur bergvärmepumpen då värmedistribueringen förverkligas med golvvärme eller med en annan metod med låg värme. Vid golvvärme är utgångsvattnets temperatur lägre (28–40 grader) än exempelvis vid användning av värmeelement, där temperaturen på utgångsvattnet kan ligga på 35–60 grader. Användning av värmeelement utesluter dock inte bergvärme, eftersom det är möjligt att tryggt producera vatten med en temperatur på upp till 60 grader med Gebwells bergvärmepumpar.