Energiberedare för småhus

Energiberedare är till nytta för invånare i småhus

Energiberedare gör det mer bekvämt att bo i småhus. Den håller rumstemperaturen jämn och säkrar tillgången på varmt bruksvatten. Vid eluppvärmning kan man med hjälp av beredaren utnyttja förmånlig nattel, och vid vedeldning minskar en effektiv beredare antalet gånger man behöver värma upp pannan.

Våra beredare är ekologiska och kostnadseffektiva

Användning av energiberedare är ekologiskt, eftersom uppvärmningsutrustningen kan belastas med hög och jämn effekt och den högsta verkningsgraden uppnås.

Energiberedare kan användas parallellt med flera olika uppvärmningsformer. Den möjliggör parallell användning av flera värmekällor samt smidigt byte av värmesystemet i framtiden.

Val av beredare

Gebwell erbjuder beredare i olika storlek för varierande behov. Energiberedarens dimensioner påverkas av bl.a. följande faktorer:

  • Bostadens storlek och antalet invånare
  • Värmekällan och dess effekt samt verkningsgrad
  • Storleken på utrymmet i användning
  • Temperaturen som krävs för värmekretsen