Energiberedare för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Energiberedare ger stabil uppvärmning för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Med hjälp av en riktigt dimensionerad beredare kan man säkerställa jämn rumstemperatur och tillgång på varmt bruksvatten för hela husbolaget.

Energiberedare ger minskade värmekostnader

Tack vare energiberedaren kan uppvärmningsutrustningen belastas med hög och jämn effekt och den högsta verkningsgraden uppnås. Detta innebär minskade värmekostnader, samt är skonsamt för miljön.

Energiberedare kan användas parallellt med flera olika uppvärmningsformer. Den möjliggör parallell användning av flera värmekällor samt smidigt byte av värmesystemet i framtiden.

Val av beredare

Gebwell erbjuder beredare i olika storlek för varierande behov. Energiberedarens dimensioner påverkas av bl.a. följande faktorer:

  • Fastighetens storlek och antalet invånare
  • Värmekällan och dess effekt samt verkningsgrad
  • Storleken på utrymmet i användning
  • Temperaturen som krävs för värmekretsen