Varför G-Energy ackumulatortank?

Gebwell G-Energy® ackumulatortank – för att optimera uppvärmningen

I vattenburna uppvärmningssystem lagras värmen som producerats av uppvärmningsutrustningen i ackumulatortankar, och värmeenergin används sedan för uppvärmning av fastighet och bruksvatten. Ackumulatortanken Gebwell G-Energy® är en inhemsk produkt, tillverkad på vår fabrik i Leppävirta av experter på uppvärmning. I vårt breda produktsortiment finns modeller som kan användas parallellt med olika uppvärmningsformer.

Ackumulatortanken G-Energy möjliggör parallell användning av olika uppvärmningsformer. Ackumulatortanken kan anslutas till golvvärme-eller elementnät G-Energy ackumulatortankarna erbjuder alternativ för både småhus som stora fastigheter. Våra ackumulatortankar finns i 501, 1000, 2000, 3000, 4000 och 5000 liter.

Enkel att hantera

Tack vare utformingen av bottenstödet är Gebwells ackumulatorer enkla att transportera, dra och montera, oavsett modell och storlek. Ackumulatorerna har löstagbar isolering, vilket gör det lättare att föra in dem i trånga utrymmen – man behöver inte lossa dörrkarmarna. Till exempel diametern hos en ackumulator på 1000 liter är endast 850 mm utan isolering.

Isoleringsdelarna är sammanfogade med en snabbregel, så isoleringarna kan enkelt lossas och monteras. Ackumulatorns anslutningar blir inte kvar inuti ackumulatorns isolering, utan för att underlätta rörmonteringen når anslutningarna upp till isoleringsytan. Med hjälp av justerbara fötter (justeringshöjden 0–60 mm) är det lätt att placera tanken lodrätt även på ett ojämnt underlag.

Högkvalitativ och hållbar livscykel

Kvalitetskontrollen är strikt på Gebwells fabrik i Leppävirta. Robotsvetsning säkrar förstklassig svetsning och jämn kvalitet. Alla behållare grundmålas och testas genom att trycksätta dem med vatten. Isoleringen är pressgjuten polyuretan med utomordentlig värmeisoleringsförmåga och minimalt värmesvinn.

Den upprättstående cylinderackumulatorn som Gebwell tillverkat är ur värmeteknisk synpunkt det bästa alternativet. Också då anslutningarna planerats har man beaktat användarvänligheten. En tömningsanslutning som placerats framför ackumulatortanken gör att det är enkelt att tömma tanken.

Tillräckligt med friskt vatten

Att använda ackumulatortanken är ett ekologiskt och ekonomiskt sätt att få en behaglig och jämn rumstemperatur och tillräckligt med friskt vatten. Ackumulatortanken lagrar och jämnar ut den värme som uppvärmningssystemet producerar, och sedan används den för att värma upp bruksvattnet och fastigheten.

I Gebwells beredare värms bruksvattnet i en kopparspiral med snabb vattenomsättning. Slingan doserar vattnet med god energieffektivitet och ser till att vattnet är friskt. Slingorna beställs till ackumulatorerna separat, undantag G-Energy Coil varmvattenberedare, där slingorna är färdigt monterade.

Varför välja en G-Energy® tank

  • Tillverkad i Finland
  • Löstagbar isolering
  • Justerbara fötter
  • Hållbar och effektiv ur värmetekniskt synpunkt