Fjärrvärme för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Bekymmersfri fjärrvärme för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Fjärrvärme är en förmånlig och energieffektiv uppvärmningsform för husbolag, vars kostnader är lätta att kontrollera.

Gebwells G-Power-fjärrvärmecentraler utformade för stora fastigheter kan dimensioneras för varje enskild fastighet. Leveranstider förblir korta.

Pålitlig kapacitet för fastigheter av olika slag

G-Power-fjärrvärmecentralerna är lämpade för både nybyggen och saneringsobjekt. De är lätta att installera och underhålla, vilket sker smidigt via våra återförsäljare.

G-Power-fjärrvärmecentralen är lämpad för uppvärmning med värmeelement, golvvärme och luftvärme samt för uppvärmning av bruksvatten. Med hjälp av fjärrvärmecentralen värms hela fastigheten upp smidigt och bekymmersfritt.

Be om en anbudsbegäran om våra fjärrkyllösningar från närmaste Gebwell-återförsäljaren här.