Historia

 

Gebwell Ab grundades år 2005. Inledningsvis tillverkade företaget bergvärmepumpar och tillbehör till dessa som underleverantör i Leppävirta. Utbudet av tjänster breddades dock snabbt då de första egna borrningsvagnarna för brunnsborrning införskaffades år 2006.

Produktionen av egna produkter inleddes år 2007. Följände år produktutbudet kompletterades med en annan miljövänlig uppvärmningsform, fjärrvärme, då man utöver bergvärmepumpar började tillverka fjärrvärmecentraler.

I januari 2009 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler på Patruunapolku. I den nya byggnaden finns huvudkontoret samt produktionsutrymmen på 5 500 kvadratmeter, och även Gebwell Ab:s eget pulvermåleri inledde verksamhet i utrymmena. År 2012 utökades produktionskapaciteten ytterligare då företaget hyrde produktionsutrymmen på 4 500 kvadratmeter.

Kontors- och produktionslokalerna värms naturligtvis upp med Gebwell-bergvärme.

Gebwell Ab:s huvudägare är Timo Hulkkonen, som var verkställande direktör för Gebwell Ab fram till slutet av 2012 och idag är ordförande för företagets styrelse. Företagets nyckelpersoner har flera decenniers erfarenhet av värmebranschen.

Namnet Gebwell beskriver idén bakom bergvärme. Namnet är hämtat från Egyptens mytologi, där Geb är jordens gud, och från det engelska ordet för brunn, well.