Produktutveckling

Gebwell Ab:s egen planeringsavdelning grundades år 2008 i samband med att man inledde egen produktion av utrustning. Vår erfarna och yrkesskickliga personal inom produktplaneringen ser till att produkterna håller högsta kvalitet och att vi ständigt arbetar med att utveckla våra produkter.

Syftet med produktutvecklingen är att utrustningen ska vara lätt att installera och använda samt driftsäker. Vi har utvecklar nya innovationer för att göra det lättare och snabbare att installera vår utrustning.

» ISO 9001 certifikat

Vi har rätt att använda Nyckelflaggan

Gebwells produkter är märkta med Nyckelflaggan som vittnar om inhemskt/ finländskt ursprung. Förbundet för Finländskt Arbete beviljar Nyckelflaggan till en produkt som har tillverkats i Finland.  Gebwell Ab sysselsätter 150 proffs från värmebranschen i Leppävirta, i Finland och vi är ortens största privata arbetsgivare. Genom att köpa en Gebwell-produkt märkt med Nyckelflaggan stöder du inhemst/finländsk produktion och ger arbete till finländare.

Våra nyckelflaggsprodukter är G-Power fjärrvärmecentralerna (förutom G-Power Easy), Gebwell värmepumpar, G-Energy ackumolatortankar och varmvattenberedarna samt Pivaset snabbrandpostskåp och slangrullar.

» Nyckelflagga certifikat