Gebwell Combi

Värmeåtervinningen av avluft sänker uppvärmningskostnaden för ett bostadshus upp till hälften

Gebwell Combi är en komplett helhet för återvinning av frånluftsvärme. Med Gebwell Combi kan värmen i fastighetens frånluft användas för att värma upp fastigheten och det varma bruksvattnet.

Gebwell Combi består av en värmeåtervinningsanordning, en värmepump, en buffertberedare samt automation som möjliggör distansåtkomst. Dessutom går det att ansluta varmvattenberedare till systemet, då kan den tillvaratagna värmen användas även för att tillverka bruksvatten.

Vad gör Gebwell Combi unik är att alla systemets värmeanordningar har utformats, tillverkats och testats i Gebwell Ab:s fabrik i Leppävirta, i Finland. Så här vi kan vara säkra att systemets alla delar fungerar tillsammans på önskat sätt.

Gebwell Combin lämpöpumppu, käyttövedenlämmittimet, puskurivaraaja ja hybridikeskus ovat kaikki Gebwell Oy:n suunnittelemia, valmistamia ja testaamia.

Gebwell Combi för planeraren

Utifrån Gebwell Concept-exempelscheman är det enkelt att planera ett kostnadseffektivt och funktionssäkert värmeåtervinningssystem. Bekanta dig med Gebwell Concept och ladda ner schemakonfiguratorn här: Gebwell Concept (hittils bara på finska).

Gebwell Combi för entreprenörer

 Vår ambition är att göra entreprenörens arbete så enkelt som möjligt. Det är enkelt att skaffa Combi-systemet som innehåller alla delar som behövs för värmeåtervinningssystemet i samma helhet.

Alla systemets värmeanordningar har tillverkats på Gebwell Oy:s fabrik i Leppävirta. Anordningarna har planerats för att fungera tillsammans och är lätta att montera. Systemet testas på fabriken, vilket garanterar driftsäkerheten och energieffektiviteten.

Gebwell Combi för husbolag

Alla värmeanordningar i Gebwell Combi – värmepumpen, beredarna och fjärrvärmecentralen – tillverkas på Gebwell Oy:s fabrik i Leppävirta. Det gör att vi kan erbjuda värmeåtervinningshelheten till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Dessutom testas hela systemet på fabriken för att säkerställa dess driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Med ett värmeåtervinningssystem är det möjligt att skära ner på  höghusets uppvärmningskostnader med upp till hälften. För största delen av fastigheterna är avkastningen från investeringen över 10 %.

Vi levererar värmeåtervinningssystemen via vårt sakkunniga återvinningsnätverk. Lämna en offert via länken nedan så skickar vi den till återförsäljaren i ditt område.

Varför lönar det sig att investera i återvinningen av värmen i frånluften?

Maskinell ventilation av inomhusluft orsakar stort värmespill i höghus – upp till 40 % av den värmeenergi som redan är betald försvinner ut via frånluftsblåsaren. Med värmeåtervinningssystemet kan frånluftsvärmen tas tillvara och användas på nytt för att värma upp fastigheten och tillverka varmt bruksvatten.

Monteringen av systemet sker enkelt, fastighetens värmekostnader minskar med upp till hälften, energibesparingar uppstår, mängden värmespill minskar och husbolagets värde stiger. Dessutom är avkastningen på investeringen över 10 % i många fastigheter.