Gebwell för VVS-konsulter

Gebwells finlänska, förstklassiga lösningar för bergvärme och fjärrvärme är tydliga helheter som är lätta att sälja för återförsäljaren. Vi ger våra återförsäljare omfattande utbildning i våra produkter och erbjuder stöd vid behov.

Gebwell är VVS-planerarens partner i planeringen av värmesystem. Vid användning av Gebwell-typlösningar tar vi ansvar för att systemet fungerar. Gebwell erbjuder VVS-planeraren lättanvända verktyg för planering av bergvärme- och fjärrvärmelösningar!

Bergvärme för VVS-konsulter

Gebwell erbjuder fungerande och förstklassiga bergvärmelösningar med färdigt koncept.

Fjärrvärme för VVS-konsulter

Gebwells fjärrvärmelösningar är enhetliga helheter som är lätta att installera i fastigheter av alla storlekar.

Energiberedare och uppvärmning av bruksvatten

Här finns mer information om energiberedare och uppvärmning av bruksvatten.