Gebwell Smart – den smarta miljön för uppvärmningsanordningar

Börselstyrning till Gebwell Aries värmepump

Gebwell Aries värmepumpar (Aries 6, Aries 12 och Aries 12C) avsedda för villor finns nu tillgängliga med börselstyrning. Med hjälp av börselstyrning kan värmepumpens uppvärmningsfunktion styras till timmar som är mer förmånliga när det gäller elköp, och bort från tider med toppförbrukning av el. För att kunna dra full nytta av funktionen måste kunden också ha ett gällande börselavtal.

Börselstyrning kan för närvarande beställas till Aries värmepumpar installerade i Finland. Börselstyrning är en avgiftsbelagd funktion som faktureras årligen. Börselstyrning kan nu fås till priset 59 €/år (inkl. moms 24 %).

Beställ börselstyrning här »

Börselstyrning baseras på timspecifikt spotpris

Gebwell Smart börselstyrning strävar efter att optimera värmepumpens funktion baserat på det timspecifika spotpriset på elbörsen. Elbörsen i Norden sköts av Nord Pool. I sin enkelhet strävar styrningen efter att lagra värme i fastigheten under dygnets billigaste timmar och att förbruka den lagrade energin under de dyraste timmarna. Börselstyrningen fungerar bäst i fastigheter där det är möjligt att lagra värme på ett bra sätt, såsom i hus med golvvärme.

Börselstyrningen justerar börvärdet för framledningsvattnet

Värmepumpen producerar uppvärmningsvatten till fastighetens uppvärmningsnät baserat på börvärdet för framledningsvattnet. När börvärdet för framledningsvattnet är högre än framledningsvattnets temperatur, ökar enhetens styrlogik kompressorns hastighet tills framledningsvattnets temperatur är densamma som börvärdet för framledningsvattnet. Å andra sidan, när börvärdet för framledningsvattnet sänks, styr värmepumpens styrlogik ned kompressorns hastighet och kan till och med stänga av kompressorn. Börselstyrningen justerar börvärdet för värmepumpens framledningsvatten, dvs. att i praktiken sänks börvärdet för framledningsvattnet när elpriset är högt och höjs när elpriset är lågt. Den av oss utvecklade börselstyrningen strävar dock efter att minimera antalet stopp och starter av kompressorn.

Med Gebwell Smart börselstyrning påverkas värmepumpens uppvärmningsfunktion. Börselstyrning för uppvärmning av tappvarmvatten är inte möjlig med Gebwell Smart börselstyrning.

Fördelar med börselstyrning

Det är sannolikt att en värmepumpsstyrning som är optimerad efter börsel minskar din elräkning, men detta kan vi inte garantera.

Med börselstyrning styrs värmepumpens förbrukning till tider då elpriset är lågt och elförbrukningen som lägst. Ju fler boende som inriktar sin elanvändning utanför förbrukningstopparna, desto större blir påverkan på nationens maximiförbrukning och därigenom på elpriset vid toppförbrukning.

Beställ börselstyrning till din Aries värmepump »

Börselstyrning finns för Gebwell Aries bergvärmepump. Beställ offert på Aries värmepump här »

I diagrammet på övervakningssidan i användargränssnittet för Gebwell Smart börselstyrning visas energiförbrukningen för värmepumpens uppvärmningsfunktion, utetemperaturen, värmepumpens styrning samt börselens genomsnittspris.

 

Vanliga frågor om börselstyrning på våra FAQ-sidor »