G-Energy bufferttank

Med G-Energy bufferttankarna ökas vattenvolymen i uppvärmningssystemet.

Se teknisk information

En större vattenvolym säkrar ett stabilt och tillräckligt flöde samt förbättrar värmepumpens funktion och verkningsgrad. En större vattenvolym förlänger dessutom kompressorns driftperiod och samtidigt dess livslängd.

G-Energy buffertankar finns i modellerna 501 eller 1000 liter, med anslutningarna DN50 och DN65 samt tryckklass 3 eller 6 bar.

Teknisk information

Modell   Bufferttank 501L
3 bar DN50
Bufferttank 501L
3 bar DN65
Bufferttank 501L
6 bar DN50
Bufferttank 501L
6 bar DN65
Bufferttank 1000L
3 bar DN50
Bufferttank 1000L
3 bar DN65
Bufferttank 1000L
6 bar DN50
Bufferttank 1000L
6 bar DN65
GTIN number (64158…) 5362386 53623902 53623919 53623926 53623940 53623957 53623964 53623971
Behållarens volym  L 501 501 501 501 1000 1000 1000 1000
Höjd  mm* ** 2010/2030 2010/2030 2010/2030 2010/2030 2130/2150  2130/2150  2130/2150  2130/2150
Diameter  mm** 600/780  600/780  600/780  600/780  850/1030  850/1030  850/1030  850/1030
Resningsmått  mm 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200
Vikt  kg 180 180 180 180 260 260 260 260
Anslutningsstorlekar 2″ DN65 2″ DN65 2″ DN65 2″ DN65
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck  bar 3 3 6 6 3 3 6 6

* +Justerbara fötter 0 – 60 mm

** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm)