G-Energy HP ackumulatortank

G-Energy HP är en ackumulatortank som passar en värmepump som är utrustad med hetgasväxling.

Se teknisk information

Justeringsskivan i ackumulatortankens övre del, nedanom den översta slingaluckan, förbättrar värmeskiktningen och håller tankens varmaste vatten i tankens övre del, där varmt tappvarmvatten värms upp. Nedanom denna justeringsskiva finns det dessutom två slingaluckor till exempel för föruppvärmning av tappvarmvatten och för laddningslingan. Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

G-Energy HP ackumulatortanken kan fås i volymerna 501, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 liter.

Teknisk information

Modell (64158…) G-Energy HP 501 G-Energy HP 1000 G-Energy HP 2000 G-Energy HP 3000 G-Energy HP 4000 G-Energy HP 5000
GTIN nummer 52380653 52380660 52380677 52380684 52380691 52380707
Behållarens volym L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Höjd mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Resningsmått mm  2100  2200  2300  2450  2600  2700
Vikt kg 180 260 400 470 620 690
Anslutningsstorlekar 2” 2” 2” 2” 2” 2”
Max storlek slinga m LK45 LK55 LK90 LK90 LK90 LK90
Elpatronsanslutningar st 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 3 3 3

* +Justerbara fötter 0 – 60 mm ** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm)