G-Energy HPe ackumulatortank

Hybridackumulatortank som är utrustad med mellanvägg och designad speciellt för värmepumpar.

Se teknisk information

I tanken uppvärms varmt tappvarmvatten och den fungerar också som en buff erttank i systemet. I övre delen av tanken laddas tappvarmvattenenergi, vilket garanterar en hög temperatur på tappvarmvattnet och att tappvarmvattnet räcker för många människor.
I och med mellanväggen lagras tappvarmvattnet i tankens övre del.

I G-Energy HPe ackumulatortankarna finns det två slingaluckor för slingorna för varmt tappvarmvatten, och i den övre kan man placera en tappvarmvattenslinga och i den nedre en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten. Slingorna beställs separat.

Nedre delen i mellanväggen används som buff erttank för fastighetens uppvärmningsnätverk, och det garanterar tillräckligt långa laddningsperioder för värmepumpen Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

G-Energy HPe ackumulatortanken fi nns i volymer på 501 och 1000 liter.

Teknisk information

Modell   G-Energy HPe 501 G-Energy HPe 1000
GTIN nummer 6415853619721 6415853619738
Behållarens volym L 501 1000
Höjd mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150
Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030
Resningsmått mm*** 2100 2200
Vikt kg 180 260
Anslutningsstorlekar 2” 2”
Max storlek slinga LK45 LK55
Elpatronanslutningar st 3–4 3–4
Max effekt elpatron kW 12 12
Max temperatur °C 110 110
Max drifttryck bar 3 3

* + Justerbara fötter 0-60 mm
** Mått: isoleringarna borttagna / isoleringarna på plats (isolerings tjocklek 90 mm).
*** Resningsmått med isoleringarna borttagen