Installationsgrupp för värmepump

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Aries och Qi värmepumpens installation.

Installationsgrupp installeras på värmepumpens sida eller på väggen bredvid värmepumpen.

Installationsgrupp för värmepump

Installationsgrupp innehåller:

 • Markkretsens expansionskärl 12 l
 • Markkretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens påfyllnadsgrupp
 • Värmekretsens expansionskärl 12 l
 • Värmekretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens avstängningsventil
 • Tryckmätare till värmekretsen och lösningskretsen
 • Varmvattnets matningsventil
 • Varmvattnets säkerhetsventil 10 bar
 • Stag, med vilka gruppens upphängningshöjd kan regleras

Det köldbärande systemet

Köldbärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen lämplig för kylning.

Leveransinnehåll:

 • Kylpump
 • Avstängningsventil tillopp/retur
 • Backventil
 • Styrcentral till kylning

Det värmebärande systemet

Värmebärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen med
värmekretsens cirkulationspumpen, specifikt för radiatorsystem.

Leveransinnehåll:

 • Cirkulatiosnpump
 • Backventil
 • Kopplingar

Begär offert på värmepump

Begär offert på värmepump Hitta närmaste återförsäljare