Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Avsikten med tillvalskomponenterna till Gebwells värmepumpar är att göra installationsprocessen snabbare och enklare. Med regleringsgruppen blir det enkelt att reglera uppvärmningsnäetet och installationstiden för värmepumpen blir betydligt kortare.

Genom att lägga till en regleringsgrupp för uppvärmningen kan t.ex. uppvärmningen av fuktiga utrymmen regleras skilt från den övriga fastigheten.

  • Förkortar installationstiden avsevärt
  • Underlättar reglering av uppvärmningsnätet
  • Lättanvänd
Begär offert