Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Ventilgruppen är avsedd som tillvalskomponent till alla Gebwells bergvärmepumpar. Den gör att installation och service av pumpen går snabbare och enklare. Med hjälp av markkretsens ventilgrupp görs fyllning och luftning av köldbärarkretsen bekymmersfritt.

Ventilgruppmodeller Qi DN25, DN25 och DN32 innehåller ett expansionskärl, genom vilket de årliga vätskekontrollerna kan utföras.

Dessutom avlägsnar smutsfiltret skräp ur vätskecirkulationen. ntilgruppen förses med en eller två kretsar.

  • Underlättar installation och service
  • Smutsfiltret avlägsnar skräp
  • Årliga kontroller av vätskan
Begär offert på värmepump