Rekisteröi Gebwell lämpöpumppu

Onnea loistavasta valinnastasi! Valitsemalla kotimaisen Gebwell lämpöpumpun tuet suomalaista työtä ja säästät ympäristöä.

Viiden vuoden takuu

Rekisteröi Gebwell lämpöpumppu täyttämällä alla oleva lomake. Rekisteröimällä saa lämpöpumpulle viiden vuoden takuun. Takuuvahvistus lähetetään lomakkeella annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Lomakkeella voi rekisteröidä useamman samaan kiinteistöön asennetun lämpöpumpun kerralla. Muut takuuehdot löytyvät lämpöpumpun mukana toimitetusta Asennus-, käyttöönotto- ja huoltokirjasta.

Lämpöpumpun tiedot

esim. GWIDQiSi12345678. Erota useampien lämpöpumppujen sarjanumerot toisistaan pilkulla
esim. Qi 6 tai 2 x Gemini 40
PP dot KK dot VVVV
Keruupiiri
Lämmönjakotapa

Asiakkaan tiedot

Asiakkaan nimi(Pakollinen)
(Kiinteistökohteessa, laita esim. taloyhtiön nimi tai muu vastaava)
Osoite(Pakollinen)
Kirjaa tähän osoite, johon lämpöpumppu on asennettu

Asennusliikkeen tiedot

kirjoita y-tunnus ilman viivaa muodossa 12345678
Asennusliikkeen osoite
TAKUUAIKA JA VOIMAANTULO Tuotteelle myönnetään kahden (2) vuoden takuu laskien tuotteen ostopäivämäärästä, maalämpöpumpulle on mahdollista saada (3) vuoden lisätakuu. Kolmen vuoden lisätakuu myönnetään maalämpöpumpuille, jotka rekisteröidään, lisätakuu ei koske maalämpöjärjestelmään mahdollisesti kuuluvia lisävarusteita tai muita järjestelmän osia. Takuun alkamisajankohta on todistettava ostokuitilla, mikäli kuittia ei ole esittää, takuun alkamisajankohta katsotaan alkaneen tehtaan toimituspäivämäärästä. Maalämpöpumpun asentaja / jälleenmyyjä täyttää käyttöohjeen asennuspöytäkirjan ja käy sen yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Molemmat osapuolet todistavat läpikäyneensä pöytäkirjan ja hyväksyvät asennuksen täyttämällä vastaavat tiedot Gebwell Oy:n nettisivuilla sijaitsevaan lomakkeeseen. Rekisteröinti lisää takuuaikaa kolmella vuodella. Asiakkaalle tulostuu rekisteröinnistä vahvistus, mikäli vahvistus ei tule, voi asiakas pyytää sen erikseen Gebwell Oy:ltä. Lisätakuu ei ole voimassa, mikäli käyttöönotto- ja takuupöytäkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti. TAKUUN SISÄLTÖ Takuuseen sisältyvät takuuaikana tässä tuotteessa ilmenneet valmistus- ja raaka-aineviat sekä näiden laitteiden vaihdosta aiheutuneet suorat kustannukset. Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille mahdollisesti aiheuttaneista vioista (katso asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja; säilytys). 5 VUODEN KOMPONENTTITAKUU Normaalin tuotetakuun lisäksi levylämmönsiirtimille myönnetään viiden (5) vuoden komponenttitakuu laskien tuotteen toimituspäivämäärästä. Komponenttitakuu ei kata komponentin vaihdosta aiheutuneita suoria tai välillisiä kustannuksia. Komponenttitakuulle on muutoin voimassa kaikki tuotetakuun ehdot ja rajoitukset. TAKUUN RAJOITUKSET Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia kuluja (matka, energia yms.), viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia. Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa ja että käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden ehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Takuu ei koske toimitetussa tuotteessa olevan virheen aiheuttamia suoria henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen valmistajan antamia asennusohjeita. Takuu ei kata tai ole voimassa, mikäli tuotetta käytetään millään muulla kuin mitoituksen vaatimalla tavalla. Asiakas on velvollinen tekemään tuotteelle silmämääräisen tarkastuksen ennen asennusta eikä selkeästi viallista tuotetta saa asentaa Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet • tuotteen kuljetuksesta • tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai hoidon laiminlyönnistä • takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihtelusta (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10%), ukkosesta, tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutettujen jälleenmyyjien suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista • asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirjan vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. Takuuseen ei sisälly tuotteen toimintakunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen, korjaaminen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito ja puhdistustoimenpiteet eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa. Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen ja Kuluttajaneuvoston yhteisen suosituksen mukaisia takuuehtoja noudatetaan niiltä osin, joita edellä ei ole erikseen mainittu.   TAKUU RAUKEAA, JOS TUOTETTA • tuotetta korjataan tai muutetaan ilman Gebwell Oy:n lupaa • tuote asennetaan tai tuotetta käytetään tai huolletaan vastoin valmistajan ohjeita (ks. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja) • tuotetta käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu • tuotetta varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa (ks. asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja). • tuotteen säätöautomaatio vaihdetaan tai sen ominaisuuksia muokataan alkuperäisestä poikkeavaksi (esimerkiksi asentamalla säätöön vaikuttavan lisälaitteen). TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymättä (normaalisti 14 päivän kuluessa) ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuutetulle Gebwell -jälleenmyyjälle. Tällöin on ilmoitettava, mistä tuotteesta on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, jossa vika on syntynyt ja/tai ilmenee. Luovutushetkellä asianmukaisesti täytetty takuulomake on pyydettäessä esitettävä. Takuuajan jälkeen vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana. Ilmoitus on tehtävä välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Jos ilmoitusta ei tehdä välittömästi, kun ostaja on havainnut virheen tai kun ostajan olisi pitänyt havaita virhe, ostaja menettää oikeuden vedota tähän takuuseen. HUOLTOPALVELU SUOMESSA Tämän tuotteen takuuaikaisen sekä sen jälkeisen huollon suorittaa Suomessa valmistajan valtuuttama huolto-organisaatio koko lämpöpumpun taloudellisen käyttöiän edellyttämän ajan. MITEN HUOLTOTILAUS TEHDÄÄN Takuukorjaukset, huoltopyynnöt ja varaosatilaukset osoitetaan ensisijaisesti suoraan tuotteen myyneelle/toimittaneelle valtuutetulle Gebwell -jälleenmyyjälle. Ennen huoltotilauksen tekoa on varmistettava seuraavat asiat: • lue asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja huolellisesti ja harkitse, oletko toiminut konetta käyttäessäsi ohjeiden edellyttämällä tavalla • varmistu ennen takuukorjauspyyntöä siitä, että takuuaikaa on jäljellä, lue huolellisesti takuuehdot ja selvitä tuotteen malli- ja sarjanumerot • kaikki palautettavaan laitteeseen kuuluvat osat on oltava mukana • palautettavan laitteen tulee olla suljettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja. Takuun perusteella vaihdettu laite on laitevalmistajan omaisuutta. Gebwell Oy pidättää oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka suorittaa valmistajan vastuulle kuuluvan korjauksen tai vaihdon. Gebwell Oy ei vastaa väärin asennetun laitteen rikkoutumisesta. Laitteen saa korjata vain ammattilainen. Virheelliset korjaukset ja asetukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, koneen rikkoutumisen ja heikentää koneen hyötysuhdetta. Jälleenmyyjän tai huoltoedustajan käynti ei ole ilmainen edes takuuaikana, mikäli laitteelle joudutaan tekemään korjausta virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai säädöstä johtuen.