Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Gebwell Oy valmistaa ja markkinoi ympäristöystävällisiä ja edistyksellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja sekä paloturvallisuustuotteita asiakkaiden tarpeisiin.

Laatu merkitsee Gebwell Oy:lle kykyä ennakoida, täyttää tai ylittää asiakkaan odotukset liiketoimintaprosessin kaikissa vaiheissa, tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden tilauksesta niiden toimitukseen ja käyttöön saakka. Samalla sitoudumme tukemaan ja rohkaisemaan koko henkilöstöämme jatkuvasti kehittämään toimintamme ja tuotteidemme laatua sekä laadunparannusprosessiamme. Huolehdimme yhdessä henkilöstömme työturvallisuudesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista.

Henkilökohtainen vastuunottaminen kaikilla organisaatiotasoilla on perusedellytys kokonaisvaltaisen laadun saavuttamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan lakeja ja asetuksia ja toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti luontoa ja muuta ympäristöä suojellen.

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001:2015 ja noudatamme ISO 14001:2015 mukaista toimintatapaa.

Leppävirralla 23.8.2018

Tuure Stenberg
Toimitusjohtaja
Gebwell Oy

ISO 9001 laatusertifikaatti »