Gebwell-Aries-installation-set

Installationsgrupp för värmepump

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Aries och Qi värmepumpens installation.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Installationsgrupp installeras på värmepumpens sida eller på väggen bredvid värmepumpen.

 

Installationsgrupp innehåller:

 • Markkretsens expansionskärl 12 l
 • Markkretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens påfyllnadsgrupp
 • Värmekretsens expansionskärl 12 l
 • Värmekretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens avstängningsventil
 • Tryckmätare till värmekretsen och lösningskretsen
 • Varmvattnets matningsventil
 • Varmvattnets säkerhetsventil 10 bar
 • Stag, med vilka gruppens upphängningshöjd kan regleras
 

 

Köldbärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen lämplig för kylning.

Leveransinnehåll:

 • Kylpump
 • Avstängningsventil tillopp/retur
 • Backventil
 • Styrcentral till kylning
 

Värmebärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen med
värmekretsens cirkulationspumpen, specifikt för radiatorsystem.

Leveransinnehåll:

 • Cirkulatiosnpump
 • Backventil
 • Kopplingar

Teknisk information

Installationsgrupp GTIN 64158 Passar, värmepump Vikt, kg Yttre mått, (d x b x h), mm
Installationsgrupp 5362615 Aries 22,0 340 x 540 x 870
Köldbärarsystem 5362616 Aries 5,8 -
Värmebärarsystem 5362617 Aries 3,6 -

Nedladdningar

Aries värmepump installationsgrupp -teknisk datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör 536 KB Ladda ner

Installationsgrupp installeras på värmepumpens sida eller på väggen bredvid värmepumpen.

 

Installationsgrupp innehåller:

 • Markkretsens expansionskärl 12 l
 • Markkretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens påfyllnadsgrupp
 • Värmekretsens expansionskärl 12 l
 • Värmekretsens säkerhetsventil 2,5 bar
 • Värmekretsens avstängningsventil
 • Tryckmätare till värmekretsen och lösningskretsen
 • Varmvattnets matningsventil
 • Varmvattnets säkerhetsventil 10 bar
 • Stag, med vilka gruppens upphängningshöjd kan regleras
 

 

Köldbärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen lämplig för kylning.

Leveransinnehåll:

 • Kylpump
 • Avstängningsventil tillopp/retur
 • Backventil
 • Styrcentral till kylning
 

Värmebärarsystem

Tillbehör för att komplettera installationsgruppen med
värmekretsens cirkulationspumpen, specifikt för radiatorsystem.

Leveransinnehåll:

 • Cirkulatiosnpump
 • Backventil
 • Kopplingar
Installationsgrupp GTIN 64158 Passar, värmepump Vikt, kg Yttre mått, (d x b x h), mm
Installationsgrupp 5362615 Aries 22,0 340 x 540 x 870
Köldbärarsystem 5362616 Aries 5,8 -
Värmebärarsystem 5362617 Aries 3,6 -
Aries värmepump installationsgrupp -teknisk datablad 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse värmepump tillbehör 536 KB Ladda ner