Vanliga frågor

Ta reda på våra vanliga frågor som du enkelt kan hitta i olika ämnen.

 

Bergvärme – felsökning

Fel i teknisk utrustning inträffar vanligtvis utan förvarning – och i detta avseende utgör inte heller bergvärmeutrustning något undantag. Störningar i bergvärmeutrustning visar sig ofta som oväntade störningar i värmedistributionen, men också i form av olika larm som utrustningen avger.
Misstänker du att det är något fel i din bergvärmeenhet? Läs först igenom dessa de vanligaste frågorna – svaret kan finnas här nedan!

  1. Kontrollera om det finns en eventuell störningskod på bergvärmepumpens kontrollpanel och anteckna koden. Kontrollera om det på värmepumpen finns en programmässig omstarts- eller återställningsfunktion. Om så är fallet, utför en omstart. Om enheten inte har någon återställningsfunktion eller om en programmässig nollställning inte eliminerar störningen, stäng av enheten med huvudbrytaren och vänta 5 minuter innan du tillkopplar strömmen på nytt.
  1. Om störningen upprepas efter start, är det sannolikt en störning som kräver till exempel kvittering av ett överhettningsskydd.
  2. Kom ihåg att kontrollera matningssäkringarna i elcentralen i din fastighet, men också bergvärmepumpens egna säkringar.
  3. Om felet trots detta kvarstår, kontakta ett serviceföretag. När du beställer service, kom ihåg att uppge felkoden och vilka åtgärder du redan har vidtagit för värmepumpen.
  1. Kontrollera om enheten är i ett störningstillstånd (punkt A).
  2. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
  3. Kontrollera om pumpen har gått in i sommarstoppsläge eller reducerat läge.
  4. Är rumstermostaterna öppna och korrekt inställda?
  5. Rengör skräpsilen på uppvärmningssidan. Se rengöringsanvisningen i videon nedan.

Bergvärmeordlista

Vi har sammanställt de vanligaste termerna, inklusive förklaringar, inom bergvärme och nyttjande av den i en bergvärmeordlista. Läs mer om de vanligaste orden inom bergvärmebranschen och häng med i snacket.

En givare mäter temperaturen, trycket o.d. Värmepumpens funktion justeras baserat på mätresultaten från givarna.

Automatiken styr driften av värmepumpens kompressor, cirkulationspumparna samt annan kringutrustning på basis av mätresultaten från givarna.

Se Värmekoefficient.

Antalet kilowattimmar (kWh) som under ett år går åt till att värma upp huset och tappvattnet. Energibehovet omfattar all el som hushållets samtliga elektriska apparater förbrukar.
Den vägledande fördelningen av energibehovet för ett eluppvärmt egnahemshus kan till exempel vara: uppvärmning 52 procent, hushållsel 28 procent och varmvattenförbrukning 20 procent. I egnahemshus med bergvärme drar uppvärmningen och varmvattenproduktionen vanligtvis 60 procent av energin och hushållselen resten.

Rumsgivaren mäter temperaturen inne i fastigheten.

Rumsgivarens effekt på justeringsresultatet. När effekten är hög, påverkar variationerna i rumstemperaturen justeringsresultatet i större utsträckning.

En förångare är en värmeväxlare, som överför värmen från marken till köldmediet. Köldmediet omvandlas från flytande till ånga i förångaren.