Värmepumpar

Se produkterna

– Energieffektiva
– Extremt tysta
– Tillverkas i Finland

Gebwells värmepumpsortiment har en lämplig lösning för fastigheter av alla storlekar: enfamiljshus, rad- och höghus samt för uppvärmning av offentliga byggnader och industrifastigheter.

Värmepumpen värmer ditt hem och ditt varmvatten, inga ytterligare system behövs. Värmepumpen passar både nya byggnader som saneringsobjekt.

Värmepumpen är en miljövänlig och förmånlig uppvärmningsmetod. Den orsakar inga luftförorenande utsläpp och producerar åtminstone en tredubbelt så stor värmeenergi jämfört med sin förbrukning.