Taurus 110 EVI R

Taurus EVI värmepump

Gebwell Taurus EVI är en tandemvärmepump för uppvärmning av stora fastigheter som är utrustad med två kompressorer.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Taurus EVI värmepump är en tandemvärmepump som är utrustad med två EVI-kompressorer med en styrning som möjliggör IoT.

Taurus EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Driftsdata som lagras i molntjänsten från IoT-reglerenheten används i den kontinuerliga utvecklingen av systemet. Data som lagras i molntjänsten möjliggör bland annat styrningen som beaktar väderprognosen samt inlärning av beteendet vid uppvärmning och kylning. Dessutom möjliggör molntjänsten fjärruppdatering av regulatorns programvara och övervakning och styrning av systemet genom det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

Taurus EVI kommer i två effektklass Taurus 80 EVI och Taurus 110 EVI.

För värmepumpen Taurus EVI har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

NY! Den uppdaterade Taurus EVIC är ännu mer kompakt

Gebwell Taurus EVI

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Inlärande och adaptivt system
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Tekniska specifikationer

 • Två effektsteg 80 EVI: 37 kW och 74 kW 110 EVI: 48 kW och 96 kW
 • Maximal framledningsvattentemperatur till och med 0/+65
 • Rekommenderade temperaturer i kollektorslingan -5… +20 ºC
 • Köldmedium R410a, fyllning 10,4 kg
 • Rekommenderad säkringsstorlek 3×80 A

Teknisk information

Taurus 80 EVI Taurus 110 EVI
Effektuppgifter (enligt EN 14511
Värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 71,4 och 74,3 93,6 och 97,8
Kyleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 56,4 och 50,0 74,1 och 65,2
Eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 16,1 och 25,5 20,9 och 32,6
Nominellt värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) 71,4 och 74,3 93,6 och 97,8
Nominellt eleffekt (0°/35° och 0°/55°) 16,1 och 25,5 20,9 och 32,6
COP (0°/35° och 0°/55°) 4,4 och 2,9 4,5 och 3,0
SCOP (0°/35° och 0°/55°, enligt EN 14825 ) 5,2 och 4,4 5,2 och 4,5
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0/+65 0/+65
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+20 -5…+20
Inbyggd laddpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Inbyggd köldbärarpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Kompressor Scroll (EVI) Scroll (EVI)
Kompressorer st 2 2
Innehåller fluorerade växthusgaser ja ja
Hermetiskt sluten ja ja
Köldmedie R410A R410A
GWP (global warming potential) 2088 2088
Köldmedie mängd kg 10,4 10,4
CO2 ekvivalent ton CO2 e 21,715 21,715
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 52-58 52-58
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860 1300 x 700 x 1860
Vikt kg EVI: 700 EVI: 700

Nedladdningar

Taurus EVI värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVIC värmepump tekniskt datablad 174 KB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 5 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual (pdf) 3 MB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur 747 KB Ladda ner
Taurus EVI – IFC – Step – 3D Dwg 4 MB Ladda ner
Försäkran of överensstämmelse Gebwell Taurus EVI värmepump 106 KB Ladda ner
Taurus EVI värmepump EPD 1 MB Ladda ner

Taurus EVI värmepump är en tandemvärmepump som är utrustad med två EVI-kompressorer med en styrning som möjliggör IoT.

Taurus EVI värmepump är ett utmärkt alternativ för uppvärmning av stora fastigheter. Tack vare EVI-kompressorerna medger värmepumpen hög verkningsgrad även vid höga kondenseringstemperaturer. Kompressorn återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög förångningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Prestandan av Economizer förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

Driftsdata som lagras i molntjänsten från IoT-reglerenheten används i den kontinuerliga utvecklingen av systemet. Data som lagras i molntjänsten möjliggör bland annat styrningen som beaktar väderprognosen samt inlärning av beteendet vid uppvärmning och kylning. Dessutom möjliggör molntjänsten fjärruppdatering av regulatorns programvara och övervakning och styrning av systemet genom det webbläsarbaserade Gebwell Smart kontroll hub.

Taurus EVI kommer i två effektklass Taurus 80 EVI och Taurus 110 EVI.

För värmepumpen Taurus EVI har upprättats en miljövarudeklaration (EPD) som visar värmepumpens miljöpåverkan under livscykeltiden. Läs mer här

NY! Den uppdaterade Taurus EVIC är ännu mer kompakt

Gebwell Taurus EVI

 • Tillverkad i Finland
 • Lättskött och driftsäker
 • Tandemvärmepump med två EVI-kompressorer
 • Toppverkningsgrad vid dellaster
 • Reglerenhet med IoT-funktioner
 • Inlärande och adaptivt system
 • Övervakning och styrning också på distans från Gebwell Smart kontroll hub

Tekniska specifikationer

 • Två effektsteg 80 EVI: 37 kW och 74 kW 110 EVI: 48 kW och 96 kW
 • Maximal framledningsvattentemperatur till och med 0/+65
 • Rekommenderade temperaturer i kollektorslingan -5… +20 ºC
 • Köldmedium R410a, fyllning 10,4 kg
 • Rekommenderad säkringsstorlek 3×80 A
Taurus 80 EVI Taurus 110 EVI
Effektuppgifter (enligt EN 14511
Värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 71,4 och 74,3 93,6 och 97,8
Kyleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 56,4 och 50,0 74,1 och 65,2
Eleffekt (0°/35° och 0°/55°) kW 16,1 och 25,5 20,9 och 32,6
Nominellt värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°) 71,4 och 74,3 93,6 och 97,8
Nominellt eleffekt (0°/35° och 0°/55°) 16,1 och 25,5 20,9 och 32,6
COP (0°/35° och 0°/55°) 4,4 och 2,9 4,5 och 3,0
SCOP (0°/35° och 0°/55°, enligt EN 14825 ) 5,2 och 4,4 5,2 och 4,5
Varmvattnets högsta framledningstemperatur °C 0/+65 0/+65
Driftstemperatur, kollektorkretsen °C -5…+20 -5…+20
Inbyggd laddpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Inbyggd köldbärarpump ja (frekvensomvandlare) ja (frekvensomvandlare)
Kompressor Scroll (EVI) Scroll (EVI)
Kompressorer st 2 2
Innehåller fluorerade växthusgaser ja ja
Hermetiskt sluten ja ja
Köldmedie R410A R410A
GWP (global warming potential) 2088 2088
Köldmedie mängd kg 10,4 10,4
CO2 ekvivalent ton CO2 e 21,715 21,715
Ljudeffektnivå, (LWA) dB 52-58 52-58
Mått
Djup x bredd x höjd mm 1300 x 700 x 1860 1300 x 700 x 1860
Vikt kg EVI: 700 EVI: 700
Taurus EVI värmepump tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
Taurus EVIC värmepump tekniskt datablad 174 KB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual 5 MB Ladda ner
Taurus EVI och Inverter Pro värmepump manual (pdf) 3 MB Ladda ner
Gebwell CLI reglerenhet menystruktur 747 KB Ladda ner
Taurus EVI – IFC – Step – 3D Dwg 4 MB Ladda ner
Försäkran of överensstämmelse Gebwell Taurus EVI värmepump 106 KB Ladda ner
Taurus EVI värmepump EPD 1 MB Ladda ner