G-Energy Coil 4×25

G-Energy Coil beredare

G-Energy Coil utrustad med slingor passar parallellt med värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten.

Läs mer
Begära ett erbjudande

Beskrivning

Beredaren G-Energy Coil kan fås i en modell med 501, 750 eller 1000 liter, i tryckklass 3 eller 6 bar. Beredaren har beroende på storlek 1-4 slingor på 25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modeller i 750 och 1000 liter är utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-ackumulatorer med 501 och 1 000 liters volym har två elpatronanslutningar och modellen med 750 liters volym har tre. Elpatronerna beställs separat.

En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. Tankens isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga och minimala värmeförluster. Som standard kan isoleringen lossas i form av block som är lätta att demontera och återmontera. Isolerblocken är inklädda med målad stålplåt som är belagd med ett skyddsskikt. 750 liters ackumulatortankarnas isolering består av polyesterfiber och isoleringen har en ytbeläggning av PVC-plast. Isoleringen är löstagbar, genom att dragkedjan på isoleringen öppnas.

I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Stålbasen är tvådelad, så att den undre delen kan tas bort före installation. 501-litersackumulatorn är 90 mm lägre än standard, 750-litersackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.

Teknisk information

G-Energy Coil 501 liter

GTIN Coil 501 1×25 3 BAR Coil 501 1×25 6 BAR Coil 501 2×25 3 BAR Coil 501 2×25 6 BAR
GTIN 6415852380554 6415852380578 6415852380561 6415852380585
Behållarens volym L 501 501 501 501
Höjd mm* 2030 2030 2030 2030
Sänkt höjden mm* 1940 1940 1940 1940
Diameter mm** 600/780 600/780 600/780 600/780
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 205 205 205 205
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 1 1 2 2
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2
Max eff ekt elpatron kW 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6

G-Energy Coil 750 liter

Modell Coil 750 1×25 3 BAR Coil 750 1×25 6 BAR Coil 750 2×25 3 BAR Coil 750 2×25 6 BAR Coil 750 3×25 3 BAR Coil 750 3×25 6 BAR Coil 750 4×25 3 BAR Coil 750 4×25 6 BAR
GTIN 6430079400069 6430079400076 6430079400083 6430079400090 6430079400106 6430079400113 6430079400120 6430079400137
Behållarens volym L 750 750 750 750 750 750 750 750
Höjd mm* 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Sänkt höjden mm* 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 225 225 250 280 275 305 300 330
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 1 1 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7 1,05 1,05 1,4 1,4
Elpatronanslutningar st 3 3 3 3 3 3 3 3
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6 3 6

G-Energy Coil 1000 liter

Modell Coil 1000 1×25 3 BAR Coil 1000 1×25 6 BAR Coil 1000 2×25 3 BAR Coil 1000 2×25 6 BAR Coil 1000 3×25 3 BAR Coil 1000 3×25 6 BAR Coil 1000 4×25 3 BAR Coil 1000 4×25 6 BAR
GTIN 6415852380776 6415852380783 6415852380592 6415852380622 6415852380608 6415852380639 6415852380615 6415852380646
Behållarens volym L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Höjd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sänkt höjden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030
Resningsmått standardmodel mm*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Vikt kg 295 295 305 305 330 330 350 350
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 2 2 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7 1,05 1,05 1,4 1,4
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2 2 2 2 2
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6 3 6

Nedladdningar

G-Energy Coil beredare tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner

Beredaren G-Energy Coil kan fås i en modell med 501, 750 eller 1000 liter, i tryckklass 3 eller 6 bar. Beredaren har beroende på storlek 1-4 slingor på 25 meter. Modellen i 501 liter har 1 -2 slingor och modeller i 750 och 1000 liter är utrustad med 1 -4 slingor. G-Energy Coil-ackumulatorer med 501 och 1 000 liters volym har två elpatronanslutningar och modellen med 750 liters volym har tre. Elpatronerna beställs separat.

En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. Tankens isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga och minimala värmeförluster. Som standard kan isoleringen lossas i form av block som är lätta att demontera och återmontera. Isolerblocken är inklädda med målad stålplåt som är belagd med ett skyddsskikt. 750 liters ackumulatortankarnas isolering består av polyesterfiber och isoleringen har en ytbeläggning av PVC-plast. Isoleringen är löstagbar, genom att dragkedjan på isoleringen öppnas.

I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Stålbasen är tvådelad, så att den undre delen kan tas bort före installation. 501-litersackumulatorn är 90 mm lägre än standard, 750-litersackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.

G-Energy Coil 501 liter

GTIN Coil 501 1×25 3 BAR Coil 501 1×25 6 BAR Coil 501 2×25 3 BAR Coil 501 2×25 6 BAR
GTIN 6415852380554 6415852380578 6415852380561 6415852380585
Behållarens volym L 501 501 501 501
Höjd mm* 2030 2030 2030 2030
Sänkt höjden mm* 1940 1940 1940 1940
Diameter mm** 600/780 600/780 600/780 600/780
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 205 205 205 205
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 1 1 2 2
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2
Max eff ekt elpatron kW 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6

G-Energy Coil 750 liter

Modell Coil 750 1×25 3 BAR Coil 750 1×25 6 BAR Coil 750 2×25 3 BAR Coil 750 2×25 6 BAR Coil 750 3×25 3 BAR Coil 750 3×25 6 BAR Coil 750 4×25 3 BAR Coil 750 4×25 6 BAR
GTIN 6430079400069 6430079400076 6430079400083 6430079400090 6430079400106 6430079400113 6430079400120 6430079400137
Behållarens volym L 750 750 750 750 750 750 750 750
Höjd mm* 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Sänkt höjden mm* 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930 750/930
Resningsmått mm*** 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Vikt kg 225 225 250 280 275 305 300 330
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 1 1 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7 1,05 1,05 1,4 1,4
Elpatronanslutningar st 3 3 3 3 3 3 3 3
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6 3 6

G-Energy Coil 1000 liter

Modell Coil 1000 1×25 3 BAR Coil 1000 1×25 6 BAR Coil 1000 2×25 3 BAR Coil 1000 2×25 6 BAR Coil 1000 3×25 3 BAR Coil 1000 3×25 6 BAR Coil 1000 4×25 3 BAR Coil 1000 4×25 6 BAR
GTIN 6415852380776 6415852380783 6415852380592 6415852380622 6415852380608 6415852380639 6415852380615 6415852380646
Behållarens volym L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Höjd mm* 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Sänkt höjden mm* 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030 850/1030
Resningsmått standardmodel mm*** 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Vikt kg 295 295 305 305 330 330 350 350
Anslutningsstorlekar 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Antal slingor st 2 2 2 2 3 3 4 4
Rekommenderat flöde i slingor l/s 0,35 0,35 0,7 0,7 1,05 1,05 1,4 1,4
Elpatronanslutningar st 2 2 2 2 2 2 2 2
Max effekt elpatron kW 12 12 12 12 12 12 12 12
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 6 3 6 3 6 3 6
G-Energy Coil beredare tekniskt datablad 2 MB Ladda ner
G-Energy ackumulatortankar manual 2 MB Ladda ner
Försäkran om överrensstämmelse tankar över 500 l 107 KB Ladda ner