Värmepumpar - felsökning

Fel i teknisk utrustning inträffar vanligtvis utan förvarning – och i detta avseende utgör inte heller bergvärmeutrustning något undantag. Störningar i bergvärmeutrustning visar sig ofta som oväntade störningar i värmedistributionen, men också i form av olika larm som utrustningen avger.
Misstänker du att det är något fel i din bergvärmeenhet? Läs först igenom dessa de vanligaste frågorna – svaret kan finnas här nedan!

 • Kontrollera om det finns en eventuell störningskod på bergvärmepumpens kontrollpanel och anteckna koden. Kontrollera om det på värmepumpen finns en programmässig omstarts- eller återställningsfunktion.
 • Om så är fallet, utför en omstart. Om enheten inte har någon återställningsfunktion eller om en programmässig nollställning inte eliminerar störningen, stäng av enheten med huvudbrytaren och vänta 5 minuter innan du tillkopplar strömmen på nytt.
 • Om störningen upprepas efter start, är det sannolikt en störning som kräver till exempel kvittering av ett överhettningsskydd.
 • Kom ihåg att kontrollera matningssäkringarna i elcentralen i din fastighet, men också bergvärmepumpens egna säkringar.
 • Om felet trots detta kvarstår, kontakta ett serviceföretag. När du beställer service, kom ihåg att uppge felkoden och vilka åtgärder du redan har vidtagit för värmepumpen.
 1. Kontrollera om enheten är i ett störningstillstånd (punkt A).
 2. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
 3. Kontrollera om pumpen har gått in i sommarstoppsläge eller reducerat läge.
 4. Är rumstermostaterna öppna och korrekt inställda?
 5. Rengör skräpsilen på uppvärmningssidan. Se rengöringsanvisningen i videon nedan.

 1. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
 2. Kontrollera om det finns en störning i enheten (punkt A).
 3. Kontrollera att 3-vägsventilen fungerar korrekt. I uppvärmningsdrift ska en udd peka mot position B.
 4. Om du har en kylkonvektor, se instruktioner längre ner på sidan.
 1. Kontrollera om varmvattenberedaren är i störningstillstånd.
 2. Kontrollera om varmvattenproduktionen är på (se instruktionsboken för enheten – instruktionsböcker hittar du i vår materialbank).
 3. Kontrollera börvärdet för varmvatten (se instruktionsboken för enheten – instruktionsböcker hittar du i vår materialbank).
 4. Har det förbrukats mycket varmvatten? Tillfälligt hög förbrukning kan orsaka att varmvattnet blir svalare. Kontrollera varmvattnets temperatur och vänta tills tillräckligt mycket varmvatten enligt börvärdet har producerats.

Kontrollera termostatens läge och inställning. Om det är svalare i ett enskilt rum innebär det att rumstermostaten är felaktigt inställd eller att termostaten är defekt.

Övertryckslarm:

 • Kontrollera att uppvärmningskretsens termostater är öppna.
 • Kontrollera trycket i uppvärmningskretsen på manometern.
 • Kontrollera om skräpsilen på uppvärmningssidan är igensatt, se instruktion i videon.

Undertryckslarm:

 • Kontrollera trycket i kollektorkretsen på manometern.
 • Kontrollera om avstängningarna i kollektorkretsen är öppna.
 • Kontrollera om skräpsilen i kollektorkretsen är igensatt, se instruktion i videon.

Larmkontakt aktiv/larm från överhettningsskydd:

 • Kvittera genomflödesvärmarens överhettningsskydd. Obs! Ta bort värmarens röda skyddsplugg för att kvittera överhettningsskyddet. En instruktion finns här i videon nedan.

Temperaturlarm från givare:

 • Kontrollera på reglerenhetens skärm om givarens visning kan vara korrekt.
 • Om givaren visar påtagligt felaktiga avläsningar (minst tiotals grader) är givaren sannolikt defekt. Kontakta ett serviceföretag och uppge den felkod som visas på enheten.

Aries värmepump och Gebwell Smart-appen

 • Vid driftsättning av Aries värmepump behöver du inte kontakta Gebwell om du inte har några frågor eller problem. Som regel gör installatören driftsättningen självständigt. Vanligtvis görs driftsättningen av värmepumpen med hjälp av appen, men om det av någon anledning inte är möjligt kan driftsättningen utföras via värmepumpens reglerenhet. Installations-, drift- och underhållshandboken innehåller information om driftsättning och drift av värmepumpen. Om du har några problem eller frågor under driftsättningen hjälper vi gärna till. Kontrollera först om svaret på din fråga finns i Installationsguiden, som finns i Materialbanken.
 • Om du exempelvis ska driftsätta din första Aries värmepump inom en snar framtid eller är osäker på den kommande driftsättningen, rekommenderar vi starkt att du bokar en tid för driftsättningshjälp på vår webbplats. Då reserverar vi tid för en teknisk expert åt dig och ni kan gå igenom driftsättningen tillsammans.
 • Om det uppträder ett larm under driftsättningen av värmepumpen, kontrollera instruktionen för larmet i fråga.

För den som vill bli extraanvändare

 • Ladda ner Gebwell Smart-appen för din enhet från appbutiken, Google Play eller Appstore.
 • Välj ”Registrera” från appens startbild.
 • Ange den e-postadress du vill använda för att registrera dig i appen.
 • Du får ett e-postmeddelande med en länk för att registrera dig.
 • Via länken, välj rollen: Extraanvändare
 • Fyll i den information som krävs.
 • Välj ”Skapa konto”.

Administratör

 • Öppna appen på normalt sätt.
 • I sidomenyn, välj ”Hantera konto”.
 • Lägg till e-postadressen för den person som vill bli extraanvändare.

Efter dessa åtgärder kan extraanvändaren övervaka och ändra värmepumpens funktion på samma sätt som administratören. Endast administratören kan lägga till extraanvändare.

Avbrott i fjärrförbindelsen med din värmepump. Instruktionen i en sådan situation är:

Gör värmepumpen strömlös genom att ta ut nätstickproppen ur eluttaget i några minuter. Istället för att ta ur nätstickproppen kan du göra värmepumpen strömlös genom att ställa säkringarna i värmepumpen i nedåtläge i ett par minuter. Fjärrförbindelsen bör återställas några minuter efter omstart.

Om fjärrförbindelsen inte återställs trots instruktionerna, skicka en kontaktförfrågan till vår tekniska support.

Observera att värmepumpen som regel fungerar även om fjärrförbindelsen tillfälligt avbryts.

Värmepumpen kan även styras från värmepumpens egen kontrollern. Ladda ner instruktionerna här.

Avbrott i fjärrförbindelsen med din värmepump. Instruktionen i en sådan situation är:

Gör värmepumpen strömlös genom att ta ut nätstickproppen ur eluttaget i några minuter. Istället för att ta ur nätstickproppen kan du göra värmepumpen strömlös genom att ställa säkringarna i värmepumpen i nedåtläge i ett par minuter. Fjärrförbindelsen bör återställas några minuter efter omstart.

Om fjärrförbindelsen inte återställs trots instruktionerna, skicka en kontaktförfrågan till vår tekniska support.

Observera att värmepumpen som regel fungerar även om fjärrförbindelsen tillfälligt avbryts.

 • Kontrollera att det finns en rumsgivare installerad i bostaden.
  • Om det finns en rumsgivare installerad i bostaden: Kontakta företaget som installerade rumsgivaren. Installatören måste aktivera rumsgivaren med värmepumpens reglerenhet och starta enheten två gånger därefter. Det finns instruktioner för detta i installationsanvisningen för Aries, som finns i Materialbanken.
  • Om det inte finns någon rumsgivare installerad i bostaden: Kontakta företaget som installerade värmepumpen för installation av en rumsgivare. En rumsgivare har levererats tillsammans med värmepumpen.

Kontakta företaget som installerade värmepumpen. Installatören måste aktivera uppvärmningskretsarna med värmepumpens reglerenhet och starta enheten två gånger därefter. Det finns instruktioner för detta i installationsanvisningen för Aries, som finns i Materialbanken.

Tappvattnets börvärde är normalt 48–52 °C, komfortbörvärdet är 54 °C. Observera att med ett börvärde över 55 °C använder värmepumpen en elpatron för slutdelen av uppvärmningen. Observera också att börvärdet för tappvattnet är den temperatur som temperaturen i beredarens botten strävar efter. I praktiken är tappvattnet 5–8 °C varmare, eftersom det tas från toppen av beredaren.

I reglerenhetens program finns det bara två olika börvärden: sparläge och komfortläge. När tappvattenkomforten och det normala börvärdet ändras från appen, skrivs ”komfortlägesvärdet” in som börvärde på reglerenheten och ”sparlägesvärdet” som reglerenhetens sparlägesbörvärde. När börvärdet för komfort eller normal väljs i appen, förblir tappvattnet i komfortläget men börvärdet ändras. När sparlägesbörvärdet väljs, ändras tappvattnets läge till ”sparläget”.

Kontrollera om det finns aktiva larm i värmepumpen.

Om så är fallet, se instruktionerna för larmet i fråga och kvittera larmet.

Om inte så är fallet:

   • Kontrollera att värmepumpen är på.
   • Kontrollera säkringarna, både i värmepumpen och i elcentralen.
   • Kontrollera börvärdet för tappvattentemperaturen. Tappvattnets börvärde är normalt 48–52 °C, komfortbörvärdet är 54 °C. Observera att med ett börvärde över 55 °C använder värmepumpen en elpatron för slutdelen av uppvärmningen. Observera också att börvärdet för tappvattnet är den temperatur som temperaturen i beredarens botten strävar efter. I praktiken är tappvattnet 5–8 °C varmare, eftersom det tas från toppen av beredaren.

Om vattnet efter kontroll av dessa punkter fortfarande är ljummet/kallt bör du i första hand kontakta företaget som installerade värmepumpen.

Kontrollera om det finns några aktiva larm i värmepumpen (i första hand via Gebwell Smart-appen).

Om så är fallet, kontrollera instruktionen för larmet i fråga och kvittera larmet.

Om inte så är fallet, kontrollera följande:

   • Är börvärdet för tappvatten inställt över 55 °C? Med ett börvärde över 55 °C använder värmepumpen en elpatron för slutdelen av uppvärmningen.
   • Är värmepumpens börvärde för rumstemperatur inställt högre än den faktiskt önskade rumstemperaturen?

Rumstermostaterna ska stå i öppet läge (högst upp på skalan) och rumstemperaturen ställas in till önskat värde via värmepumpens app. Värmepumpen reglerar temperaturen hos det varma vatten som krävs för uppvärmningskretsen. Om rumstemperaturen ska regleras rumsspecifikt, ska minst en rumstermostat alltid hållas helt öppen. Till exempel lämpar sig våtrum ofta för detta. Om man exempelvis på vintern vill hålla sovrummen svalare än andra utrymmen, hålls termostaterna i öppet läge i de andra rummen och i några önskvärda rum finjusteras värmen något med hjälp av termostaterna.

Termostater för golvvärme och radiatorer kan inverka negativt på energiförbrukningen. De minskar flödet i värmesystemet, och värmepumpen kompenserar detta genom att höja temperaturen i systemet. Detta påverkar utrustningens funktion och gör att mer elenergi förbrukas. Ändamålet med termostaterna är enbart att reagera för reglering av så kallad gratisvärme (solen, värme alstrad av människor, eldstäder etc.).

Om energiförbrukningen är hög efter att dessa saker har kontrollerats, kontakta företaget som installerade värmepumpen.

De vanligaste larmen från Aries värmepump: https://gebwell.fi/sv/de-vanligaste-aries-varmepumpslarmen/

Qi värmepump

 • Kontrollera om det finns larm i värmepumpen. Om så är fallet, kvittera larmet.
 • Om det inte finns några larm i värmepumpen eller om larmet inte kan bekräftas, stäng av strömmen till värmepumpen i ett par minuter genom att ta ut nätstickproppen ur eluttaget eller ställ säkringarna i värmepumpen i nedåtläge.
 • Om värmepumpen inte börjar fungera efter att den har varit strömlös, kontrollera att säkringarna under värmepumpens frontplåt står i uppåtläge.

Kylkonvektorenhet

 1. Kontrollera att fjärrkontrollens batterier fungerar.
 2. Kontrollera att konvektorn är tillkopplad med huvudbrytaren.
 3. Kontrollera att säkringarna är hela.
 • Kontrollera på enhetens skärm att bergvärmepumpen får signal för kyla.
 • Kontrollera att fläktens filter är rena, öppna konvektorns kapsling för kontrollen. (Se enhetens instruktionsbok för mer information – du hittar instruktionsböcker i vår materialbank)
 • Kontrollera om det är något som blockerar luftflödet genom enheten.