Pålitlig uppvärmning för husbolag

Vi erbjuder tillförlitliga bergvärme- och fjärrvärmelösningar för uppvärmning
och kylning av stora bostadsfastigheter, såsom radhus och flervåningshus.
I vårt sortiment finns också energieffektiva system för värmeåtervinning ur frånluft.

Värmepumpar, fjärrvärmecentraler och system för frånluftsvärmeåtervinning för stora bostadsfastigheter

I vårt breda sortiment av värmepumpar och fjärrvärmecentraler finns också modeller som är lämpliga för stora bostadsfastigheter. I vår Gebwell Combi-lösning kombineras båda systemen sömlöst och energieffektivt med värmeåtervinning ur frånluften.

Hidalgo2_pieni-e1432296740635
Bergvärme

Bergvärme lämpar sig även för radhus och flervåningshus

Bergvärme är den populäraste uppvärmningsformen i nya villor, men den är också idealisk för uppvärmning av större bostadsfastigheter, såsom radhus och flervåningshus, och för att producera varmvatten.

Husbolagets uppvärmningskostnader under kontroll med bergvärme

Bergvärme är en enkel och ekonomisk uppvärmningsform för ett husbolag. När fastigheten är större blir besparingarna i uppvärmningskostnader mer kännbara och investeringen betalar sig snabbare. De boende i husbolaget kommer snart att kunna njuta av fördelarna med bergvärme i form av lägre avgifter.

Bergvärmen ökar vanligtvis husets värde mer än de pengar som investeras i den. Förutom fördelarna med uppvärmningsbesparingar kommer också lägenheternas andrahandsvärden att öka.

As-Oy-Maisterinkulma

Energieffektiv bergvärme för uppvärmning av stora fastigheter

På grund av dess enkelhet och ekonomi ökar bergvärmens popularitet som uppvärmningsform för husbolag, offentliga byggnader och andra stora fastigheter. För att lyckas kräver anskaffning av ett bergvärmesystem till en fastighet noggranna dimensioneringar, en god planering och ett utmärkt genomförande med driftsättning. För stora fastigheter, till exempel flervåningshus, bör man överlåta genomförandet till skickliga yrkesmän.

 

Helppo-kayttoonotto

Enkel driftsättning

Från en Gebwell-återförsäljare får du smidigt och enkelt en bergvärmelösning som är dimensionerad för storleken och behovet hos fastigheten i ert husbolag. Förutom projektering och installation svarar din Gebwell-återförsäljare också för driftintroduktion och underhåll av utrustningen. Driftsättning och driftintroduktion kan också beställas från oss.

Bergvärmepumpar för stora bostadsfastigheter

Begär en offert för en bergvärmelösning till husbolaget!

Luotettava-kaukolampo
Fjärrvärme

Bekymmersfri fjärrvärme för husbolag

För husbolag är fjärrvärme en prisvärd och energieffektiv uppvärmningsform, vars kostnader hålls väl under kontroll.

Gebwells G-Power-fjärrvärmecentraler är konstruerade även för stora fastigheter och dimensioneras för att passa varje objekt baserat på utgångsinformation.

Luotettavaa-tehoa-kaukolampo

Pålitlig effekt för alla objekt

G-Power-fjärrvärmecentralerna lämpar sig både till nybyggnation och renoveringsobjekt. De är enkla att installera och underhålla, och båda åtgärderna utförs smidigt via vår återförsäljare.

En G-Power-fjärrvärmecentral lämpar sig för radiator-, golv- och luftvärme samt för uppvärmning av tappvatten. Den gör att uppvärmningen av hela fastigheten sker pålitligt och bekymmersfritt.

Ibland kan behovet att anskaffa en ny fjärrvärmecentral uppstå förvånansvärt snabbt, och då är lösningen fjärrvärmecentralen G-Power Express, som levereras till kunden till och med inom en vecka efter beställning.

Kaukolammon-periaate-2

Funktionsprincipen för fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk eller värmecentraler. Som fjärrvärmebränslen kan bl.a. naturgas, stenkol, torv, ved eller biogas användas. Närmare 80 % av fjärrvärmen kommer från kraftvärmeverk som producerar värme och el, som överskottsvärme från industrin eller från förbränning av biogas i avfallsstationer.

Funktionsprincipen för fjärrvärme

Be om offert på en fjärrvärmecentral!

Lammontalteenotto

Energieffektiv uppvärmning med värmeåtervinning ur frånluft

With the room air mechanically removed from a block building exits a considerable amount of heat energy already paid

Med den rumsluft som avlägsnas mekaniskt ur ett flervåningshus följer också med en ansenlig mängd värmeenergi som redan är betald en gång. Värmeåtervinning ur frånluft är tillvaratagande av denna värmeenergi och återanvändning för uppvärmning av flervåningshuset.

Läs mer om värmeåtervinning ur frånluft
Varaajat-LPR
Ackumulatortankar

Stabilitet och besparing med ackumulatortank

Med hjälp av en korrekt dimensionerad ackumulatortank kan jämn rumsvärme och tillräckligt mycket varmvatten säkerställas för hela husbolaget.

Tack vare ackumulatortanken kan uppvärmningsutrustningen belastas med hög och jämn effekt, så att bästa möjliga verkningsgrad uppnås. Därigenom sparas uppvärmningskostnader samtidigt som man satsar på miljövänlighet.

Ackumulatortanken lämpar sig för användning med många olika uppvärmningsformer. Den möjliggör parallell användning av flera värmekällor samt bekymmersfritt byte av uppvärmningssystemet i framtiden.

I Gebwells sortiment finns ackumulatortankar i olika storlekar för olika behov. Ackumulatortankens dimensionering påverkas bl.a. av följande saker:

  • Fastighetens storlek och antalet boende
  • Värmekällan och dess effekt och verkningsgrad
  • Storleken hos tillgängligt utrymme
  • Temperatur som uppvärmningskretsen kräver

Energiackumulatortankar för stora bostadshus

Begär offert på en uppvärmningslösning till husbolaget!