Pålitlig uppvärmning för husbolag

Vi erbjuder tillförlitliga bergvärme- och fjärrvärmelösningar för uppvärmning
och kylning av stora bostadsfastigheter, såsom radhus och flervåningshus.
I vårt sortiment finns också energieffektiva system för värmeåtervinning ur frånluft.

Värmepumpar, fjärrvärmecentraler och system för frånluftsvärmeåtervinning för stora bostadsfastigheter

I vårt breda sortiment av värmepumpar och fjärrvärmecentraler finns också modeller som är lämpliga för stora bostadsfastigheter. I vår Gebwell Combi-lösning kombineras båda systemen sömlöst och energieffektivt med värmeåtervinning ur frånluften.

Hidalgo2_pieni-e1432296740635
Bergvärme

Bergvärme lämpar sig även för radhus och flervåningshus

Bergvärme är den populäraste uppvärmningsformen i nya villor, men den är också idealisk för uppvärmning av större bostadsfastigheter, såsom radhus och flervåningshus, och för att producera varmvatten.

Husbolagets uppvärmningskostnader under kontroll med bergvärme

Bergvärme är en enkel och ekonomisk uppvärmningsform för ett husbolag. När fastigheten är större blir besparingarna i uppvärmningskostnader mer kännbara och investeringen betalar sig snabbare. De boende i husbolaget kommer snart att kunna njuta av fördelarna med bergvärme i form av lägre avgifter.

Bergvärmen ökar vanligtvis husets värde mer än de pengar som investeras i den. Förutom fördelarna med uppvärmningsbesparingar kommer också lägenheternas andrahandsvärden att öka.

Begär en offert för en bergvärmelösning till husbolaget!

Kaukolammon-periaate-2

Funktionsprincipen för fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk eller värmecentraler. Som fjärrvärmebränslen kan bl.a. naturgas, stenkol, torv, ved eller biogas användas. Närmare 80 % av fjärrvärmen kommer från kraftvärmeverk som producerar värme och el, som överskottsvärme från industrin eller från förbränning av biogas i avfallsstationer.

Funktionsprincipen för fjärrvärme

Be om offert på en fjärrvärmecentral!

Begär offert på en uppvärmningslösning till husbolaget!

Alla referenser