Om företaget

Våra rötter finns i Leppävirta, Norra Savolax.

Här i den finska värmehuvudstaden är vi specialiserade på
miljövänliga och energieffektiva värme- och kyllösningar för fastigheter.

 

 

 

Gebwell_3N9A8784
Gebwell AB

Företaget från Leppävirta

Vårt huvudkontor och produktionsanläggningar ligger i Leppävirta. Företagets huvudkontor finns inom företagets administration, försäljning, inköp och produktutveckling.

Utöver Leppävirta har vi försäljningskontor i Tammerfors och Vanda. Gebwell AB har dotterbolag i Sverige, Gebwell Sverige AB, och i Polen, Gebwell Sp. z o.o. Hösten 2022 har Gebwell Group nästän 300 anställda. Gebwell Groups omsättning 2021 var 41m5 miljoner euro.

Det finns ett brett utbud av VVS-entreprenörer som säljer och installerar vår utrustning över hela Finland, och vi söker hela tiden efter nya återförsäljare.

Gebwell_3N9A9323
Produktion

Egen produktion i moderna produktionsanläggningar

Vi tillverkar och säljer utrustning avsedd för anslutning till fjärrvärme och utnyttjande av geotermisk energi. Vi tillverkar även Pivaset brandsläckningsprodukter.

Alla våra produkter designas och tillverkas i Leppävirta i våra moderna 20 000 kvadratmeter stora produktionsanläggningar. Bergvärmepumpar, ackumulatortankar, fjärrvärmecentraler och brandposter färdigställs på ett flexibelt och högkvalitativt sätt av professionell personal.

Gebwell_3N9A9483_2000px
R&D

Egen produktutveckling

Gebwell Oys egen designavdelning etablerades 2008 i samband med starten av den egna utrustningstillverkningen. Vår erfarna och professionella designpersonal tar hand om produkternas höga kvalitet och kontinuerlig produktutveckling.

Förutom driftsäkerhet är målet för vår produktutveckling enkel installation och användning av utrustningen. Vi har utvecklat flera innovationer för att påskynda och underlätta installationen av utrustning.

Lue lisää

Ren värme

Maapallo

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi tillverkar miljövänliga och avancerade uppvärmnings- och kylningslösningar och produkter för initial brandsläckning som våra kunder behöver – och förbättrar kontinuerligt nivån på vårt miljöskydd.

LÄS MER!
Drop

Etiska riktlinjer

Vi har åtagit oss att idka vår affärsverksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt inom hela koncernen.

LÄS MER!
GSH 2

Carbon Exit – ren lokal energi

Tillsammans med andra nordiska leverantörer av miljövänlig lokal energi har vi gått samman för att bekämpa utsläppen av växthusgaser.

LÄS MER!

Letar du efter en partner för att implementera renare uppvärmning?