Effektiv uppvärmning för offentliga fastigheter

Vi erbjuder effektiva bergvärme- och fjärrvärmelösningar för offentliga fastigheter
som t.ex. uppvärmning och kylning av skolor och daghem.

 

Fjärrvärme och bergvärme för offentliga byggnader

Fjärrvärme, som är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland, erbjuder bekymmerslöshet, pålitlighet, omfattande tillgänglighet och konkurrenskraftigt pris. Fjärrvärme finns i nästan alla stadsområden och städer i Finland. Den kompakta fjärrvärmecentralen får plats även i ett litet tekniskt utrymme. Större städer erbjuder också fjärrkyla, som kan användas för att kyla fastigheter på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt.

Om fjärrvärme inte är tillgänglig är bergvärme ett beaktansvärt alternativ även för uppvärmning av offentliga byggnader. Bergvärme är ett energieffektivt, miljövänligt och ekonomiskt uppvärmningssätt. På sommaren kan energibrunnar också användas för att kyla fastigheten. Nästan gratis bergkyla förkortar investeringens återbetalningsperiod ytterligare.

leppakertun-koulu-760x570

Referenser

Värmesystem baserade på Gebwells värmepumpar och G-Power fjärrvärmecentraler har installerats i många offentliga fastigheter runt om i Finland. Gebwells värmesystem har installerats i bland annat daghem, skolor, servicehus, brandstationer, kyrkor, bibliotek, museer, sjukhus, tunnelbanestationer, fotbollsarenor, simhallar och idrottshallar.

Se våra referenser

Gebwells uppvärmningsprodukter för kommersiella och industriella fastigheter

Våra nedan nämnda fjärrvärme- och värmepumpsprodukter är lämpliga för kommersiella och industriella fastigheter

Be om en offert eller kontakta vår försäljning!