Gemini Inverter värmepump

NYTT! En effektiv invertervärmepump med två kompressorer för hög värmebehov.

Smart och lärande Gebwell Gemini Inverter fastighetsvärmepump av den mest avancerade tekniken i fältet.

Värmepumpen Gebwell Gemini Inverter är lämplig för uppvärmning av radhus och flervåningshus samt större lager- och industribyggnader. Inverterstyrda Gemini Inverter anpassar sig efter fastighetens energibehov och optimerar värmeeffekten, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och boendekomforten.  Inverterstyrningens energieffektivitet blir tydlig särskilt i situationer med behov av toppvärme. Läs mer av inverterteknologi här.

Inverterstyrning och två kompressorer

Startströmmen hos inverterstyrda Gemini Inverter är lägre än hos en on/off-värmepump och dess effekt anpassar sig efter fastighetens värmebehov. Hos värmepumpen Gemini Inverter är den ena kompressorn inverterstyrd och den andra en on/off-kompressor, vilket möjliggör samtidig uppvärmning och varmvattenproduktio

Ur reglersynpunkt anpassar sig den elektroniska expansionsventilen bättre till varierande förhållanden än en mekanisk ventil. När den effekt som den inverterstyrda kompressorn producerar varierar mellan 15 och 100 % krävs en motsvarande anpassning också av ventilens funktion. Den elektroniska expansionsventilen reglerar hetgasväxlingen exakt i båda ändpunkterna, och optimerar värmepumpens verkningsgrad i hela effektområdet.

Fjärrövervakning och behändig uppdatering av reglerenheten tack vare molntjänsten

Gemini Inverter-värmepumparna står i förbindelse med tillverkarens molntjänst, vilket möjliggör fjärrobservation via det webbläsarbaserade Gebwell Smart-kontrollrummet och uppdatering av reglerenheten med nya funktioner via fjärrförbindelsen. Gebwell IoT-värmepumpar kommer att erbjuda många olika tilläggstjänster som förbättrar användarvänligheten och ger kostnadsbesparingar.

Till Gebwell Gemini Inverter finns tillgängligt ett fältbusskort för Modbus RTU, som kan användas för integrering av värmepumpen i fastighetsövervakningssystemet.
Med värmepumpen Gemini Inverter kan miljövänlig och ekonomisk markkyla utnyttjas. Gemini Inverter värmepumpar används i kombination med Gebwell G-Energy ackumulatorer dimensionerade efter fastighetens behov.

Gebwell Gemini Inverter är en inhemsk invertervärmepump för höga effektbehov

  • För uppvärmning av flervåningshus samt lager- och industribyggnader
  • Inbyggd trådlös fjärrförbindelse
  • Förbindelse med tillverkarens molntjänst som standard
  • Molntjänsten möjliggör fjärrstyrning och kontinuerlig produktutveckling
  • Snart kommer ytterligare tilläggstjänster som ger kostnadsbesparingar
  • Konstruerad och tillverkad i Leppävirta i Finland
  • 5 års garanti på enhet i Gebwell Smart-kontrollrummet

Tekniska data

Gebwell Gemini Inverter
LVI-nummer 5362644
Mått djup x bredd x höjd, cm  79 x 64 x 184
Vikt, kg 402,5
Effektdata (EN 14511 mukaan)  
Värmeeffekt (0°/55°), kW 9,5 – 57,1
Nominell värmeeffekt (0°/35° och 0°/55°), kW 47,2 och 41,9
Nominell eleffekt (0°/35° och 0°/55°), kW 9,7 och 14,3
COP (0°/35° och 0°/55° enligt EN 14825) 4,5 och 2,9
SCOP (0°/35°, enligt EN 14825) 5,08 och 4,16
Ljudeffektnivå, dB 37-56
Ljudtrycksnivå, dBA 22-36
Varmvattnets högsta framlednigs- och returstemperatur, C° 58-65 / 51-56
Drifsttemperatur, kollektorkretsen, C° -5…+20
Kompressor Twin rotary (frekvensstyrd), Scroll
Energiklass*
Innehåller fluorerade växthusgaser ja
Hermetiskt sluten ja
Köldmedie R410A
GWP (global warming potential) 2088
Köldmedie mängd, kg 2,1 och 3,4
CO2 ekvivalent, ton CO2 e 4,385 och 7,099
Rekommenderad säkrinsstorlek, A 3 x 63

* systemets energieffektklass, millanliggande klimat, golvvärme