Energiberedare

Energiberedare är ett ekologiskt alternativ.

Användning av energiberedare är ett ekologiskt och ekonomiskt sätt att nå en behaglig rumstemperatur och säkerställa tillgången på varmt vatten.

Energiberedaren lagrar och jämnar ut värmen som produceras av uppvärmningssystemet, varefter den används för att värma upp fastigheten och bruksvattnet.

Energiberedare och olika uppvärmningsformer

Energiberedare kan användas parallellt med flera olika uppvärmningsformer. Den möjliggör även parallell användning av olika energiformer.

Vid användning av bergvärme är en energiberedare en nästan oundviklig införskaffning. Den kan vara inbyggd i bergvärmepumpen eller en separat enhet.

Vid eluppvärmning möjliggör beredaren förmånlig användning av nattel. Vid vedeldning kan man med beredare minska antalet gånger pannan värms upp.