Energiberedare

 

 

 

 

 

 

Så här fungerar ackumulator- och bufferttank

I vattenburna värmesystem lagras värme med värmeutrustningen i energiberedarens vatten.Energiberedaren lagrar det uppvärmda vattnet, som används för att värma upp det varma vattnet som cirkulerar i värmesystemet eller bruksvattnet.

Energiberedare som en del av uppvärmningssystemet

Energiberedaren har en viktig roll vid uppvärmning. Den är lämpad för användning med olika värmekällor och möjliggör parallell användning av flera värmekällor. Användning av energiberedare är ekologiskt, eftersom uppvärmningsutrustningen kan belastas med hög och jämn effekt och den högsta verkningsgraden uppnås.

Valet av energiberedare görs utgående från användningssyfte, behov och uppvärmningsform. Energiberedaren kan kopplas till flera energikällor samtidigt, varvid energi kan lagras från den mest förmånliga energikällan vid tillfället eller den energikälla som för tillfället används.

Energiberedare fungerar även som utjämnare av energiproduktionen och -behovet, genom att värme lagras i beredaren och utnyttjas enligt användning och behov.

Med en bufferttank ökas vattenvolymen i uppvärmningssystemet

En större vattenvolym säkrar ett stabilt och tillräckligt flöde i uppvärmningssystemet samt förbättrar värmepumpens funktion och verkningsgrad. En större vattenvolym förlänger dessutom kompressorns aktivitetstider och samtidigt dess livslängd.

Bufferttankar kan fås för olika behov: en bufferttank av basmodell för att öka vattenvolymen, en SV bufferttank försedd med elpatroner, med en PW bufferttank med två slingor för förvärmning kan det varma tappvattnet förvärmas och en 300 liters bufferttank av modulmodell ryms även i ett litet utrymme.