Energiavaraajat

Energiavaraajan toimintaperiaate

Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä lämpöä varastoidaan lämmityslaitteella energiavaraajan veteen. Energiavaraaja toimii lämmitetyn veden varastona, josta tätä vettä käytetään lämmityskierrossa olevan veden tai käyttöveden lämmittämiseen.

Energiavaraaja osana lämmitysjärjestelmää

Energiavaraajalla on tärkeä rooli lämmityksessä. Se soveltuu eri lämmönlähteiden yhteyteen ja mahdollistaa useiden lämmönlähteiden rinnakkaiskäytön. Energiavaraajan käyttö on ekologista, koska sen avulla lämmityslaitetta voidaan kuormittaa korkealla ja tasaisella teholla saavuttaen paras hyötysuhde.

Energiavaraaja valitaan käytön, tarpeiden ja lämmitysmuodon mukaisesti. Energiavaraajaan voidaan kytkeä useita energialähteitä yhtä aikaa, jolloin energiaa voidaan varastoida kulloinkin edullisimmasta tai käytössä olevasta energialähteestä.

Energiavaraaja toimii myös energiantuotannon ja -tarpeen tasaajana eli lämpö varastoidaan varaajaan ja hyödynnetään sitten käytön ja tarpeen mukaisesti.

Puskurivaraajalla saadaan lisättyä lämmitysjärjestelmän vesitilavuutta

Suurempi vesitilavuus varmistaa vakaan ja riittävän virtauksen lämmitysjärjestelmässä sekä parantaa lämpöpumpun toimintaa ja hyötysuhdetta. Suurempi vesitilavuus pidentää lisäksi kompressorin käyntijaksoja ja samalla sen käyttöikää.

G-Energy puskurivaraajia on saatavilla erilaisia eri tarpeisiin: perusmallin puskurivaraajavesitilavuuden lisäämiseksi, sähkövastuksilla varusteltu SV puskurivaraaja, kahdella esilämmityskierukalla varustetulla PW puskurivaraajalla voidaan esilämmittää lämmintä käyttövettä ja 300 litran moduulimallinen puskurivaraaja mahtuu pieneenkin tilaan.