Kehityshankkeet

Gebwell Oy:n investointi- ja kehittämishanke

Gebwell Oy:ssä on aloitettu uusi, vuoden 2026 loppuun saakka kestävä, EU:n osarahoittama investointi- ja kehittämishanke. Hankkeen puitteissa toteutetaan merkittäviä uudistuksia ja investointeja niin myynnin kuin tuotannon käyttöön. Hanke toimii tulevaisuuden kasvun pohjana kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen tavoitteena on luoda korkeatasoinen ja kansainväliset vaatimukset täyttävä tuotantoympäristö, jossa huomioidaan ja valmistaudutaan jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin niin tuotteiden laadun kuin ympäristönäkökohtien osalta.

 

3
Hanketuki

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeessa toteutettavat kehitystoimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan kahteen pääosa-alueeseen: Sales Tools Evolution – yrityksen digitaaliset palvelut ja tuottavuustyökalut sekä Production Capability Leap – tuotantojen kehittäminen.

ELY–keskus tukee hanketta 1,4 miljoonalla eurolla.

1
Sales Tools Evolution

Yrityksen digitaaliset palvelut ja tuottavuustyökalut

Digitaaliset palvelut ja tuottavuustyökalut – hankkeen tarkoitus on luoda kasvua, rakentaa kansainvälistymistä sekä parantaa kannattavuutta hyödyntämällä digitaalisuutta palvelutuotannon arvoketjussa.

 

 

2
Production Capability Leap

Tuotantojen kehittämishanke

Tuotantojen kehittämishankkeen tavoitteena on luoda korkeatasoinen ja kansainväliset vaatimukset täyttävä tuotantoympäristö, jossa huomioidaan ja valmistaudutaan jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin niin tuotelaadun kuin ympäristönäkökohtien osalta.