Maalämpö on puhdasta, uusiutuvaa luonnon energiaa

 

 

Maalämpö

Maalämpö on maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa, jota voidaan avulla käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpö on ilmaiseksi jokaisen saatavilla – tarvitaan vain laitteet sen hyödyntämiseksi. Maalämpöjärjestelmä sisältää laitteet lämpöenergian talteenottoon ja lämmönjakeluun. Maalämpöjärjestelmän sydämenä toimii maalämpöpumppu.

Lämpöenergia sitoutuu maaperän lisäksi myös vesistöihin, joten maahan porattujen lämpökaivojen sijaan maalämmön keruu voidaan tehdä vesistöön, kuten rantatontin viereiseen järveen asennetuilla lämmönkeruuputkistoilla. Pintamaahan upotettava lämmönkeruuputkisto soveltuu esimerkiksi vanhoille maatiloille, joissa on peltoa rakennusten läheisyydessä. Lämmönkeruupiirien asennuskustannus pintamaahan on huomattavasti pienempi kuin maalämpökaivojen porauskustannus.

Maalämpö on puhdasta, uusiutuvaa energiaa, joka voidaan hyödyntää lähienergiana – energian siirtoon ei kulu luonnonvaroja, eikä tarvita kuljetuskalustoa.

 

Maalämpö tuo säästöä lämmityskustannuksiin

Luonnon lisäksi maalämpö säästää myös rahaa. Maalämmön edut ja säästöt ovat syynä maalämmön suosion tasaiseen kasvuun niin omakotitalojen kuin suurempien kiinteistöjenkin lämmitysmuotona.

Kun teet kertasijoituksen maalämpöjärjestelmään, alennat pysyvästi lämmityskustannuksiasi. Maalämpöpumppu tuottaa kulutukseensa nähden ainakin kolminkertaisesti lämpöenergiaa.

Maalämpö voi pienentää pysyvästi lämmityskustannuksia jopa 75 prosenttia ja samalla vältytään mahdollisilta energiahintojen vaihtelulta. Kun esimerkiksi lämmitysöljyn hinta nousee, voi maalämpöön vaihtamalla säästää lämmityskuluissa merkittäviä summia.

Maalämpöjärjestelmän hankinta on kannattava investointi omakotiasujalle, sillä se lisää asumismukavuutta ja on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa. Maalämpö on erittäin järkevä sijoitus tulevaisuuteen, koska maalämpöinvestoinnilla on noin 10 % vuosittainen tuotto.

 

Ympäristöystävällinen maalämpö

Maalämmitys ei aiheuta ilmaston lämpiämistä kiihdyttäviä hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, ja on siksi ekologinen lämmitysmuoto. Maalämmön valitseminen on suurin yksittäinen ilmastoteko, jonka omakotitalotalon asukas voi tehdä. Energiatehokas uusiutuvaan lämmönlähteeseen perustuva maalämpöjärjestelmä vähentää huomattavasti asumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Katso vertailu maalämmön käytöstä eri ilmastotekojen hiilijalanjälkeen artikkelistamme.

Gebwell maalämpöpumput on suunniteltu toiminnoiltaan ja käyttöliittymiltään helppokäyttöisiksi. Laitteiden toimintoihin annetaan käyttäjälle henkilökohtaista käytönopastusta asennuksen yhteydessä.

Myös maalämpöjärjestelmän hankinta on vaivatonta, koska järjestelmä toimitetaan asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella. Lue asiakkaamme kokemus vaivattomasta hankinnasta täältä.

Ammattitaitoinen Gebwell jälleenmyyjä toteuttaa maalämpöratkaisut huolehtien jokaisesta työvaiheesta kaivonporauksesta lähtien aina huoltoon asti. Maalämmityksen käyttöönotto ja ylläpito on siis käyttäjälleen poikkeuksellisen helppoa. Maalämpöpumppu on vaivaton käyttää verrattuna esimerkiksi öljy- tai puulämmitykseen. Vältyt öljyn tilaamiselta tai puiden tekemiseltä sekä kattilan puhdistukselta ja piipun nuohoukselta.

 

Maalämmön hinta

Maalämpöjärjestelmän hinta on aina kohdekohtainen. Maalämmön hinta muodostuu pääasiassa lämmönkeruupiirin toteuttamisesta, maalämpöpumpusta ja maalämpöpumpun asennuksesta. Saneerauskohteissa lisäkustannuksia tulee lisäksi sähkömuutostöistä sekä vanhan järjestelmän purkamisesta, mikäli sitä ei haluta jättää paikoilleen.

Omakotitalon maalämpöjärjestelmän hinta vaihtelee 15 000 – 25 000 € välillä.

Lämpökaivon kustannus riippuu paljolti sijainnista, pehmeän maan määrästä ja kaivon syvyydestä. Lue lisää lämpökaivon ja maalämpöpumpun hintaan vaikuttavista tekijöistä tästä artikkelista.

Maalämpöpumpun lisäksi on saatavilla ilmalämpöpumppuja, jotka soveltuvat täydentäväksi lämmitys-jäähdytysjärjestelmäksi sekä ilmavesilämpöpumppuja, jotka eivät vaadi veteen tai maahan asennettavaa keruupiiriä. Lue kattava vertailumme näiden kolmen lämmitystavan välillä artikkelistamme.

 

Siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön

Tilanteissa, joissa omakotitalon öljylämmityskattila on tullut tiensä päähän, saattaa tulla ajankohtaiseksi vaihtaa edulliseen ja ympäristöystävälliseen maalämpöön. Saneerauskohteissa katsotaan usein järkeväksi päivittää öljylämmitysjärjestelmä vastaamaan nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia ja usein valinta onkin esimerkiksi vaihtaminen maalämpöön.

Öljylämmitteisissä omakotitaloissa vesikiertoinen lämmönjako on jo valmiina. Joissakin kohteissa maalämpöön siirtyminen voi vaatia pattereiden uusimista, mutta yleisesti ottaen lämmitysmuodon vaihto öljylämmityksestä maalämmitykseen on helppo toteuttaa. Öljylämmitysksestä maalämpöön vaihtavalle on tarjolla valtion tukea tai korotettu kotitalousvähennys, joista kerromme myöhemmin kohdassa Maalämpöinvestoinnin tuet.

Myös monissa kerrostalo- ja rivitalokiinteistöissä vanha öljylämmitysjärjestelmä on korvattu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla maalämpöjärjestelmällä. Suurimpien kaupunkien taloyhtiöiden hyvät kokemukset maalämpöön siirtymisestä ovat vauhdittaneet myös muiden taajamien maalämpöhankkeiden toteutumista. Maalämpö voi olla tapa säästää lämmityksen kokonaiskustannuksissa ja samalla nostaa taloyhtiön asuntojen arvoa.

Raija Mela vaihtoi kotinsa öljylämmityksen maalämpöön, kun vanha öljykattila tuli tiensä päähän.

Lämmönkeruupiirit ja maalämpökaivot

Auringon tuottamaa lämpöenergiaa sitoutuu eri tavoin kallioperään, hiekkapitoiseen maahan ja vesistöön. Maaperästä saatavan lämpöenergian määrään vaikuttavat maantieteellisestä sijainnista riippuva niinsanottu mitoituskeli sekä alueellinen maaperän geoenergiapotentiaali. Mikäli paikallisia olosuhteita ei huomioida, on riskinä, että järjestelmä jää vajaatehoiseksiLämmönkeruupiiri toteutetaan yleensä kallioon porattavalla maalämpökaivolla. Maalämpökaivon hankintakustannus määräytyy kaivon syvyyden mukaan. Maalämpökaivon hintaan sisältyy yleensä vaakaputkitus kaivolta tekniseen tilaan.

Lämmönkeruupiiri on yleensä maalämpökaivo tai suuremmissa maalämpökohteissa, kuten kerrostaloissa, maalämpökaivoja sisältävä maalämpökaivokenttä. Varsinkin suuremmissa kohteissa on kiinnitettävä huomiota ennen hankintaa huolellisen lämpöpumpun mitoitukseen ja kaivokentän suunnitteluun.

Maalämpökaivon sijaan lämmönkeruuputkisto voidaan upottaa myös pintamaahan tai vesistöön.

Keruupiiri voidaan asentaa joko kallioon porattuun lämpökaivoon, pintamaahan kaivettuun kaivantoon tai upottaa lähellä sijaitsevaan vesistöön.

 

Keruupiirinä voidaan käyttää myös esimerkiksi teollisuuden prosesseista syntyvää lämpöä tai kaupan kylmän teosta syntyvää lauhdelämpöä. Kerrostaloihin voidaan toteuttaa poistoilman lämmöntalteenotto, jossa talteen otettu lämpöenergia hyödynnetään rakennuksen lämmitykseen. Lämmöntalteenotto vähentää lämpökaivojen määrää.

 

Gebwell Aries maalämpöpumppu ja asennusryhmä asennettuna paikoilleen omakotitalon teknisessä tilassa

Maalämpöpumppu on lämmitysjärjestelmän sydän

Maalämpöjärjestelmän toiminta perustuu maalämpöpumppuun. Maalämpöpumppu lämmittää kodin ja lämpimän käyttöveden, eikä lisäjärjestelmää tarvita. Maalämpöpumppu soveltuu niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin.

Maalämpöpumpun hinta

Maalämpöpumpun tehoon ja sen kautta myöskin hintaan vaikuttaa lämmitysenergian sekä lämpimän käyttöveden tarve. Mitä suurempi kiinteistö sitä suurempitehoinen maalämpöpumppu tarvitaan. Lue lisää maalämpöpumpun hintaan vaikuttavista seikoista täältä.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennukseen kuuluu yleenä lämpöpumpun haalaus tekniseen tilaan, lämpöpumpun yhdistäminen lämmönkeruupiiriin ja lämmitysverkostoon sekä mahdolliseen varaajaan tai puskurivaraajan.

Gebwellin jälleenmyyjät tarjoavat halutessasi maalämpöjärjestelmän avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää lämpökaivon porauksen sekä käyttövalmiin maalämpöjärjestelmän asennettuna. Lisäksi asennukseen kuuluu lämmitysjärjestelmän käyttöönotto sekä käytönopastus.

Maalämpöpumpun toiminta

Maalämpöpumpun lämmönkeruupiiri kerää kallioperään tai vesistöön varastoitunutta aurinkoenergiaa. Lämmönkeruuputkistossa kiertävä nestemäinen ns. maaliuos lämpiää maaperään varastoituneen lämpöenergian avulla. Maaliuos tulee toiseen maalämpöpumpun kahdesta lämmönvaihtimesta (höyrystimeen), jossa se kohtaa maalämpöpumpun jääkylmän kylmäaineen. Tämä aiheuttaa kylmäaineen höyrystymisen.  Kaasuuntunut höyry ajetaan kompressoriin, joka puristaa sen korkeaan paineeseen lämmittäen kaasun. Lämmitetty kaasu ohjataan maalämpöpumpun lämmönvaihtimeen (lauhduttimeen), jossa lämmitettävä kiertovesi jäähdyttää kylmäaineen nesteen ja kaasun seokseksi vapauttaen lämmön talon lämmitysjärjestelmän käyttöön. Kylmäaine johdetaan paisuntaventtiiliin, jossa kylmäaineen paine laskee tehden siitä jälleen täysin nestemäistä. Höyrystimessä prosessi alkaa uudestaan kylmäaineen kohdatessa lämpimämmän maaliuoksen.

Vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän avulla lämpöenergia jaetaan rakennuksen tiloihin lämpöpattereiden, lattialämmityksen tai ilmalämmityksen kautta.

 

Invertteriteknologia ja älyohjaus

Aries maalämpöpumpun käyttöliittymä on älypuhelimeen ladattava Gebwell Smart sovellus

Maalämpöpumppujen tekninen kehitys on viime vuosina ollut huimaa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii uuden sukupolven Gebwell Aries maalämpöpumppu, joka on ominaisuuksiltaan maalämpöpumppujen etujoukkoa.

Aries -maalämpöpumppu on ns. invertterimaalämpöpumppu eli se hyödyntää kompressorin kierroslukuohjausta. Maalämpöpumppu toisin sanoen mukauttaa toimintansa todellisen lämmöntarpeen mukaan, mikä tuo käyttäjälleen säästöä erityisesti huippulämmitystilanteissa.

Energiatehokkuuden ohella maalämpöpumppujen käytettävyys on parantunut mm. käyttöliittymiltään. Gebwellin Aries-maalämpöpumppu on tästäkin hyvä esimerkki, sillä sitä ohjataan helppokäyttöisen mobiilikäyttöliittymän avulla. Älykkäät ohjaustoiminnot perustuvat IoT-teknologiaan, joka hyödyntää tietoturvallista pilvipalvelua.

 

Lämpimän käyttöveden valmistus maalämmöllä

Kiinteistön lämmittämisen lisäksi lämmin käyttövesi valmistetaan yleensä maalämmön avulla. Lämminvesivaraaja tai käyttövedenlämmitin valmistavat kylmästä vedestä käyttökelpoista vettä.

Kiinteistön käyttövesi tulee rakentamismääräyskokoelman perusteella lämmittää vähintään 55-asteiseksi. Maalämpöpumpulla käyttöveden lämpötila saadaan nostettua kompressorilla vähintään tuohon 55 asteeseen, jonka jälkeinen kuumennus tehdään sähkövastuksella.

Mikäli lämpimän käyttöveden kulutus on erityisen suurta tai talossa on esim. poreallas tai muu paljon lämmintä käyttövettä vaativa kohde, niin maalämpöjärjestelmää täydennetään yleensä käyttövedenlämmittimellä.

Käyttöveden riittävyys varmistetaan hankkimalla tarvittavalla kapasiteetilla varustettu varaaja.  Katso lisätietoja käyttöveden riittävyydestä eri lämmitystavoilla ja varaajaratkaisuilla tältä sivulta.

 

 

Maalämmön hankinta

Toimitamme maalämpöpumput asiantuntevien kumppaneidemme kautta. Kumppaniverkostomme kattaa koko maan, joten pystymme toimittamaan sinulle maalämmön kaikkialle Suomeen. Lämpöpumppuja asentavat kumppanimme löydät täältä listattuna maakunnittain.

Parhaiten saat hankinnan alulle lähettämällä meille tarjouspyynnön. Välitämme lähettämäsi tarjouspyynnön alueellasi toimivalle kumppanillemme, joka on sinuun yhteydessä ja ottaa tarkemmat tiedot mm. talosi koosta ja muista lämmitysenergian tarpeeseen ja lämmitysjärjestelmän mitoittamiseen vaikuttavista seikoista.

Yhteistyökumppani mitoittaa antamiesi tietojen perusteella taloosi soveltuvan lämpöpumpun ja lähettää sinulle tarjouksen lämpöpumpusta paikoilleen asennettuna. Saat halutessasi tarjouksen myös keruupiirin toteutuksesta.

Lue blogistamme, kuinka maalämpöpumpun hankintaprosessi etenee yhteydenotosta käyttöönottoon.

 

Maalämpöjärjestelmän rahoitus

Maalämpöhankinnan rahoittamiseen on olemassa useita joustavia tapoja. Esimerkiksi Ylöjärvellä rivitaloyhtiö Honkakukkulan asukkaille ei tullut maalämpöremontin myötä ylivoimaisia kustannuksia, koska hankinta rahoitettiin osittain säästöillä. Kyseinen taloyhtiö arvioi, että taloyhtiön remonttilainalla rahoitettu investointi on kokonaisuudessaan maksettu pois 8 vuodessa maalämmön osalta.

 

Maalämpöinvestoinnin tuet

Pientalon lämmitysjärjestelmän maalämpöön vaihtaville on saatavilla valtion tukia kotitalousvähennyksen muodossa sekä öljylämmityksestä luopuessa korotetun kotitalousvähennyksen tai ELY-keskuksen avustuksen muodossa. Samaan remonttiin voi saada vain yhtä tukea.

Kotitalousvähennys

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen maalämpöjärjestelmän hankinnassa! Maalämpöjärjestelmän asentaminen vanhaan taloon oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Tutustu tarkemmin kotitalousvähennyksen perusteisiin vero.fi-sivustolla.

Vuosina 2022-2027 öljylämmityksestä maalämpöön vaihtaville on tarjolla korotettu kotitalousvähennys. Kotitalousvähennyksen määrä on korkeintaan 3500 € per henkilö ja verovähennystä voi saada 60 % vähennykseen oikeuttavasta työstä.

Lue lisää vero.fi-sivustolta.

Avustus pientalon öljylämmityksestä tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskukselta voi hakea avustusta öljylämmityksestä maalämpöön vaihtaessa. Tuen suuruus on 4 000 euroa. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta. Syksystä 2022 tukea on voinut hakea myös maakaasulämmityksen vaihtamiesesta muulla lämmitysmuodolla, lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.

 

Kuinka maaviilennys toimii?

Maaviilennys on ympäristöystävällinen ja tehokas kiinteistön viilennystapa, joka voidaan toteuttaa maalämpöjärjestelmällä. Gebwellin maalämpöpumpuissa on valmius viilennyksen ohjaukseen. Maaviilennys tunnetaan myös termeillä passiiviviilennys ts. passiivijäähdytys, maakylmä ja maaviileä.

Lämpökaivossa kiertävä maaliuos soveltuu lämmön keräämisen lisäksi myös kiinteistön viilennykseen. Maajäähdytyksen hyödyntämiseen tarvitaan lämpökaivo ja kiertovesipumppu viilennysenergian tuottamiseen sekä puhallinkonvektori viilennyksen jakamiseen huoneilmaan.

Maaviileä parantaa asumismukavuutta ja on käyttökustannuksiltaan alle 20 % koneellisen viilennyksen kustannuksista.

Pyydä tarjous maalämmöstä