Maalämpö on puhdasta, uusiutuvaa luonnon energiaa

 

 

Mitä maalämpö maksaa?

Viime vuosikymmenien aikana tekniikan ja laitteiden kehittyessä maalämmön hinta on laskenut merkittävästi siitä mitä se oli esim. 1990-luvulla. Maalämmön hinta on aina kohdekohtainen ja riippuu suurelta osin maalämpöjärjestelmästä.

Maalämmön hintaan vaikuttavat:

  • lämmönkeruupiirin toteutuksen kustannukset eli yleensä maalämpölämpökaivon porauskustannukset
  • maalämpöjärjestelmän hinta (lämmitettävän kiinteistön koko ja lämpimän käyttöveden tarve)
  • maalämpöjärjestelmän asennuksen kustannukset.

Saneerauskohteissa lisäkustannuksia tulee mm. sähkömuutostöistä sekä vanhan järjestelmän purkamisesta, mikäli sitä ei haluta jättää paikoilleen.

 

Maalämpökaivon poraus vaikuttaa maalämmön hintaan

Maalämpökaivon hinta määräytyy kaivon syvyyden mukaan ja syvyyden määrittää kiinteistön lämmitysenergian tarve; mitä suurempi lämmitettävä talo on, sitä syvempi kaivo tarvitaan. Lämpökaivon poraus on merkittävä kuluerä, joten maalämpökaivon mitoitus on oltava riittävä myös pitkällä tähtäimellä. Kerrostalomittaluokassa kaivoja on porattava useita, jolloin kaivokenttä on mitoitettava oikein, jotta lämpöenergiaa saadaan riittävästi.

Lämpökaivosta saadaan energiaa vuodessa noin 100 kWh per metri. Täten karkeasti laskettuna 200 metrin lämpökaivosta saadaan 20 000 kilowattituntia energiaa, jonka lisäksi kiinteistön lämmittämiseen saadaan lisäksi vielä kompressorin kuluttaman sähköenergian verran lämmitysenergiaa.

Lämpökaivon eli energiakaivon syvyyteen, ja sitä kautta maalämmön hintaan, vaikuttaa myös maaperä. Peruskallion päällä olevan pehmeän maan osuudelle täytyy maalämpökaivoa poratessa asentaa teräksinen maasuojaputki, joka estää irtomaata sortumasta ja tukkimasta kaivoa. Maaporaus on kallioporausta hitaampaa ja lisäksi teräsputkitangot on hitsattava toisiinsa kiinni; maaporaus on täten kallioporausta kalliimpaa. Lämpökaivotarjous sisältää yleensä tietyn määrän maaporausta ja sen ylittävä määrä laskutetaan tarjouksessa mainitulla metrihinnalla.

Pehmeän maan osuus vaikuttaa myöskin kaivon syvyyteen. Mikäli pehmeätä maata on paljon, kaivoa täytyy porata syvemmälle mitoituksen määrittelemän aktiivisyvyyden (tehollinen syvyys) saavuttamiseksi. Aktiivisyvyys on se syvyys, mihin asti vesi nousee kaivossa. Pehmeätä maata on harvoin Suomessa niin paljon, että maaporauksesta koituva lisäkustannus tekisi maalämpöinvestoinnin kannattamattomaksi. Mikäli pehmeän maan osuuden epäillään ylittävän 50 metriä, niin silloin maalämpöinvestointi voi osoittautua kannattamattomaksi. Kokemuksemme perusteella Suomessa kallio löytyy ennen 20 metriä 95 %:ssa kohteista.

 

Vaakaputkitus kaivolta tekniseen tilaan

Lämpökaivon hintaan sisältyy yleensä vaakaputket ja niiden asennus lämpökaivolta tekniseen tilaan. Mikäli tarjottu määrä ylittyy, laskutetaan ylittyvä osuus erikseen tarjouksessa ilmoitetulla metrihinnalla. Vaakaputkituksen määrä riippuu kaivon ja teknisen tilan etäisyydestä.

Lisähinnan voi välttää hankkimalla ns. avaimet käteen -toimitus, jossa tarjoukseen sisältyy vaakaputket lämpökaivolta tekniseen tilaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tarjouksella saattaa olla mainittuna tarjoukseen sisältyvän vaakaputken määrä.

 

Lämmönkeruupiirin asennus maahan tai vesistöön

Keruupiiri voidaan myös asentaa maahan tai kiinteistön lähellä sijaitsevaan vesistöön. Maalämmön keruupiirin asentaminen vaaka-asentoon ei vaadi porausta, vaan asennettavaa keruupiiriä varten kaivetaan kaivinkoneella noin metrin syvä kaivanto.

Vaakaan asennettava keruupiiri vaatii paljon isomman pinta-alan kuin lämpökaivo, joka mahtuu pienellekin tontille. Kostea savimaa on maalämmönkeruupiirille parempi maaperä kuin hiekkamaa, koska hiekka ei luovuta energiaa yhtä hyvin kuin kostea savi. Myöskään kivinen maaperä ei ole suositeltava vaakaan asennettavalle keruupiirille, koska routimisen liikuttamat kivet voivat vaurioittaa maalämmön keruuputkistoa, jolloin keruuputkiston neste voi vapautua maaperään.

Mikäli lämmitettävän kiinteistön lähellä sijaitsee vesistö, voidaan keruupiiri sijoittaa myöskin sinne. Putkistoon kiinnitetään painot, joiden avulla putkisto upotetaan vesistön pohjamutaan. Veden lämmön siirtokyky on hyvä, joten vesistöön sijoitettavasta keruupiiristä saa lämpöenergiaa vähintään yhtä paljon kuin porakaivosta. Putki on kaivettava ja asennettava huolellisesti rannassa, jotta keruupiiri ei lähde jäiden mukaan.

Vesistöön upotettavan keruupiirin voi levittää jäälle talvella tai asentaa kesällä lautalta käsin. Joskus painojen asentaminen vaatii sukeltajan käyttöä, jolloin kustannukset saattavat olla lähellä lämpökaivon porauksen kustannuksia. Sukeltaja varmistaa, että keruupiirissä ei ole ilmapusseja eikä putket ole isojen kivien päällä.

 

Maalämpöpumpun hinta

Maalämpöpumpun tehoon ja sen kautta myöskin hintaan vaikuttaa lämmitysenergian sekä lämpimän käyttöveden tarve. Mitä suurempi kiinteistö sitä suurempitehoinen maalämpöpumppu tarvitaan. Uudiskohteen maalämpöjärjestelmän mitoitus riippuu lämpötilavyöhykkeestä (Ilmatieteen laitos); uudiskohteissa lämmitystarve on noin 31 – 42 kWh lämmitettävää ilmakuutiota kohden ja käyttövesi noin 1250 kWh asukasta kohti.

 

Maalämmön hinta omakotitaloon

Nelihenkisen perheen 180 neliön uuden omakotitalon, jonka huonekorkeus on 2,5 metriä, lämmitykseen kuluisi 13 950 – 18 900 kWh ja lämpimän käyttöveden kulutukseen 5000 kWh vuodessa. Arvioitu kokonaislämmitysenergian tarve olisi täten 18 900 – 23 900 kWh. Täystehomitoituksessa kohteeseen todennäköisesti asennettaisiin 7 kW maalämpöpumppu, osatehomitoituksessa 5 kW maalämpöpumppu. HUOM! Mitoitus on suuntaa antava, maalämpöjärjestelmän mitoitus on aina tehtävä kohdekohtaisesti.

Omakotitalon maalämpöjärjestelmän hinta vaihtelee 15 000 – 25 000 euron välillä.

Saneerauskohteiden lämmitysenergian tarve lasketaan nykyisestä energiakulutuksesta: esimerkiksi 1000 liltraa öljyä vastaa noin 6 500 – 9 500 kWh hyödynnettyä lämmitysenergiaa (lämmitysöljyn energiasisältö on 10 kWh/l, ja öljykattilan hyötysuhde 65 – 95 %).

 

Maalämmön hinta rivitaloon

Omakotitalojen ohella monessa rivitaloyhtiössä on päädytty siirtymään energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon kustannussäästöjen takia. Maalämmön hinta rivitalokiinteistöille riippuu mm. lämmityksen tehontarpeesta, lattialämmityksen tai patterien lämmitystehosta ja lämpimän käyttöveden tarpeesta.

Tutustu artikkeliin, jossa kerromme Ylöjärvellä sijaitsevaan rivitaloyhtiöön tehdystä maalämpösaneerauksesta ja maalämmön myötä saaduista merkittävistä säästöistä. Lue artikkeli tästä.

 

Maalämmön hinta kerrostaloon

Maalämpö on yhä suositumpi lämmitysmuoto myös suurissa asuinkiinteistöissä, koska sen avulla lämmityskulut saadaan helpommin hallintaan.

Kerrostalokiinteistön lämmitystehon tarpeen laskemisessa ja lämmityslaitteiston kokonaismitoituksessa on otettava huomioon huonelämmityksen tehontarve, patterien tai lattialämmityksen lämmitysteho, lämpimän käyttöveden lämmitystehon tarve sekä järjestelmien hyötysuhteet.

Myös tarvittava sähköteho on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Voi olla, että sähköliittymää on kasvatettava maalämpöjärjestelmän myötä. Tästä syystä kannattaa varmistaa että mahdollinen sähköliittymän kasvattaminen kuuluu maalämpöurakkaan.

Pyydä tarjous kiinteistösi maalämpöratkaisusta »

 

Lämminvesivaraaja käyttöveden tarpeen mukaan

Integroidulla varaajalla varustetun Aries lämpöpumpun lämminvesivaraajan tilavuus on 185 litraa, joka riittää normaalin omakotitalouden lämpimän käyttöveden tarpeeseen. Mikäli lämpimän käyttöveden kulutus on erityisen suurta tai talossa on esim. poreallas tai muu paljon lämmintä käyttövettä vaativa kohde, niin kannattaa maalämpöjärjestelmää täydentää esim. Gebwell käyttövedenlämmittimellä.

Maalämpöjärjestelmissä käytetään erilaisia lämpimän käyttöveden valmistustapoja. Lue artikkelimme maalämmöstä ja lämpimän käyttöveden riittävyydestä tästä.

 

Täystehomitoitus vai osatehomitoitus?

Maalämpöjärjestelmän täystehomitoitus tarkoittaa, että järjestelmä mitoitetaan kattamaan 100 % huipputehontarpeesta. Täten kiinteistön ja käyttöveden lämmitys hoidetaan kovimmillakin pakkasilla maalämmöllä ilman sähkövastuksia. Täystehomitoitettu maalämpöjärjestelmä on hieman kalliimpi investointi, mutta käyttökulut huippupakkasilla ovat pienemmät kuin osatehomitoitetussa järjestelmässä.

Osatehomitoitettu järjestelmä mitoitetaan kattamaan 60-85 % huipputehontarpeesta, jolloin kovilla pakkasilla maalämpöpumpun lämpöpumpun sähkövastukset kytkeytyvät päälle eli lämmitys toteutetaan osittain sähköllä. Osatehomitoitetun järjestelmän investointikustannukset ovat hieman halvemmat; pienempitehoisen lämpöpumpun ja hieman lyhyemmän lämpökaivon ansiosta; mutta käyttökustannukset ovat isommat kovien pakkasten aikaan, jolloin lämmitetään sähkövastuksilla korkean sähkönhinnan aikaan.

Maalämpöpumppujen tehoja vertaillaan usein COP- eli lämpökerroin- ja SCOP- eli lämmityskauden lämpökerroinarvojen avulla. Tutustu COP- ja SCOP-lämpökertoimien laskentatapaan blogiartikkelissamme »

 

Maalämpöpumpun asennuksen hinta

Maalämpöpumpun asennuksen hinta sisältää lämpöpumpun haalauksen tekniseen tilaan, lämpöpumpun yhdistämisen lämmönkeruupiiriin ja lämmitysverkostoon sekä mahdolliseen varaajaan tai puskurivaraajan. Lisäksi asennukseen kuuluu lämmitysjärjestelmän käyttöönotto sekä käytönopastus.

Qi-maalämpöpumppu asennettuna

 

Maalämpötarjouksien asennuksen osuutta vertaillessa kannattaa huomioida muun muassa seuraavat asiat: sisältyykö asennuksen hintaan laitteiden haalaus, saneerauskohteissa vanhojen laitteiden purkaminen ja kierrätys, sähkötyöt- ja tarvikkeet ja käyttöveden kytkeminen.

Gebwell Oy:n jälleenmyyjät tarjoavat halutessasi maalämpöjärjestelmän avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää lämpökaivon porauksen sekä käyttövalmiin maalämpöjärjestelmän asennettuna. Katso lähin myyjäsi Gebwell jälleenmyyjäkartasta!

 

Maalämmön asennuksen hinta saneerauskohteessa

Saneerauskohteessa lisäkustannuksia tuo vanhan järjestelmän purkaminen. Maalämmön liittäminen vanhaan lämmitysjärjestelmään voi vaatia joissain kohteissa, että pattereita joudutaan korvaamaan isommilla. Vanha järjestelmä voidaan jättää paikoilleen lisä- tai varajärjestelmäksi. Vanhan järjestelmän osia, kuten esimerkiksi varaajaa, voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää maalämpöjärjestelmässä, mikä laskee maalämpösaneerauksen kustannuksia.

Maalämpöjärjestelmä vaatii aina vesikiertoisen lämmitysverkoston. Mikäli esimerkiksi sähkölämmitetyssä saneerauskohteessa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää, on taloon toteutettava vesikiertoinen lattia- tai patterilämmitysverkosto.

Kysy lähimmältä Gebwell-jälleenmyyjältäsi tarjous öljylämmitysjärjestelmän korvaamisesta maalämmöllä! Katso jälleenmyyjäsi yhteystiedot täältä »

 

Maalämmön pinta-asennus saneerauskohteeseen

Pinta-asennettava maalämpöjärjestelmä toteutetaan saneerauskohteeseen siististi ja nopeasti rakenteita rikkomatta. Lattialämmitys voidaan toteuttaa saneerauskohteeseen pinta-asennuksena lisäämällä putket olemassa olevan laatan päälle tai jyrsimällä putkistolle urat laattaan. Myös jälkikäteen asennettu patterilämmitys toteutetaan saneerauskohteisiin yleensä pintavetona.

Onko sinulla suunnitelmissa maalämmön asennus vanhaan taloon? Kysy tarjous maalämpösaneerauksesta »

 

Öljylämmityksen korvaaminen maalämpöjärjestelmällä

Mietitkö öljylämmityksen vaihtamista maalämpöön? Moni muukin on miettinyt, koska lämmitysöljyn hinnan kallistuessa maalämmöstä on tullut yhä houkuttelevampi vaihtoehto. Vuosikymmeniä vanhojen öljylämmitysjärjestelmien öljypannut ovat todennäköisesti pian tulossa tiensä päähän ja vanhan laitteiston jatkuva korjailu tulee pitkän päälle kalliiksi.

Monesti jo pelkästään maalämmön hankkiminen vanhan öljylämmitysjärjestelmän rinnalle on kannattavaa, koska öljynkulutus pienenee huomattavasti. Katso tältä sivulta kuinka paljon öljylämmityksen vaihtaminen ekologiseen maalämpöön voi tuoda energialaskuun.

 

Öljylämmityksestä luopumiseen on tarjolla valtionavustus

ELY-keskus on myöntää valtionavustusta pientalojen omistajille öljylämmityksestä luopumiseen. Haku alkoi 1.9.2020 ja tukea voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää – ajantasaisen hakemustilanteen näet ELY-keskuksen sivuilta.

Lue lisää blogistamme!

Öljylämmityksestä maalämpöön siirtyminen on ollut monelle omakotitaloasujalle oikea ratkaisu.

Lue Tero Karhulan kokemuksia öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön »

Tiensä päähän tullut öljylämmitys vaihtui vaivattomaan maalämpöön Leppävirralla »

 

Maalämpöjärjestelmän asennuksesta saa kotitalousvähennystä

Maalämpöjärjestelmän asentaminen vanhaan taloon oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksenä saa vähentää 40 % työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen määrä on 2250 € / vuosi eli kahden aikuisen taloudessa yhteenlaskettu vähennys on 4 4500€. Omavastuu on 100 € / puoliso. Täyteen kotitalousvähennykseen oikeuttaa noin 11 750 euron asennuskustannukset [(11 750 x 0,4) – (2 x 100)].

HUOM! Lämpökaivon porauksesta suurin osa, noin 90 %, on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa asennustyötä. Lämpökaivon porauksen lisäksi maalämpöpumpun asennus oikeuttaa vähennykseen.

 

Maalämmityksen kustannukset

Maalämmitys on edullisin lämmitysmuoto, silloin kun ilmaista polttoainetta ei ole saatavilla, kuten esimerkiksi polttopuita omasta metsästä puulämmitykseen.

Maalämmön hinta on hyvin vertailukelpoinen muiden lämmitystapojen kustannuksia vertailtaessa. Maalämpöpumppu tuottaa yhtä kulutettua sähkökilowattituntia kohti vähintään 3 kilowattia lämmitysenergiaa. Maalämpötalouksien lämmityskustannukset muodostuvat lähinnä maalämpöpumpun sähkön kulutuksesta. Ohessa suuntaa antava laskentaesimerkki nelihenkisen perheen keskikokoisen omakotitalon (150 neliötä) vuotuisista lämmityskuluista:

Lämmityskulut vuodessa
Sähkölämmitys 2500 €
Öljylämmitys 2400 €
Maalämmitys 680 €
Säästö / vuosi 1500-2000 €
Maalämpöinvestoinnin nettotuotto* 10-13 %

*Nettotuotto laskettu 15 000 euron maalämpöinvestointikustannuksella

 

Säästöjä maalämmöllä

Maalämpö on periaatteessa ilmaista käytettävissä olevaa lämpöenergiaa, joka voidaan hyödyntää hankkimalla käyttöön maalämpöjärjestelmä. Maalämpöjärjestelmän hankinta on kannattava investointi, joka tuottaa ja tuo mukanaan säästöjä.

Laske säästölaskurillamme, kuinka paljon maalämmitys toisi sinun talossasi säästöä. Laskuri kertoo myös investoinnin takaisinmaksuajan, kuukausittaisin tuoton ja investoinnin tuoton.

Onko sinulla öljylämmitys? Katso täältä kuinka paljon voisit säästää vaihtamalla öljylämmityksen maalämpöön! Kysy lähimmältä jälleenmyyjältä tarjous ölylämmitysjärjestelmän korvaamisesta maalämmöllä. Katso jälleenmyyjäsi yhteystiedot täältä »

 

Viilennys kaupan päälle

Maalämmityksessä kannattaa huomioida myös lähes ilmainen kiinteistön viilennysmahdollisuus. Lämpökaivoa voi käyttää kesäaikana myös viilennykseen. Gebwell lämpöpumpuissa on sisäänrakennettu valmius viilennyksen kytkentään. Jäähdytysenergian tuottamiseen tarvitaan lisäksi pelkkä kiertovesipumppu ja puhallinkonvektori. Maalämmön hintaa laskettaessa, kannattaa huomioida myös sähkötoimisen viilennyksen hankinta- ja käyttökustannuksia. Lue lisää maaviilennyksestä.