ELY-keskuksen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseen on nyt haettavissa

HUOM! Artikkelin päivitys 2.12.2020: avustuksen hakijamäärä on täyttynyt ja määräraha loppuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudesta määrärahasta, avustuksen toteutumisesta, aikataulusta tai myöntämisehdoista ei ole vielä tietoa.

ELY-keskus myöntää valtionavustusta pientalojen omistajille öljylämmityksestä luopumiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustuksen haku alkoi 1.9.2020, mutta avustusta voi saada takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maan alueella Pirkanmaan ELY-keskus ja sitä voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, enintään syksyyn 2022 asti.

Öljylämmityksestä luopumiseen kohdistettua avustusta myönnetään omakotitalojen ja paritalojen omistajille. Avustuksen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä eikä sitä käytetä taloudelliseen toimintaan. Avustusta myönnetään, kun öljylämmitys korvataan jollain muulla lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät järjestelmät. Öljylämmityksestä on luovuttava kokonaan eli sitä ei voi esimerkiksi jättää osaksi järjestelmää.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 tai 4000 euroa, riippuen millä järjestelmällä öljylämmitys korvataan. 4000 euron avustukseen oikeuttavat kaukolämmitykseen, maalämmitykseen tai ilma-vesilämmitykseen siirtyminen, ja 2500 euron avustukseen oikeuttaa muihin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen. Hakeminen on tehty helpoksi, se tapahtuu vaivattomimmin sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, valikosta valitaan Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset.

Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella ja maksetaan hankkeen valmistuttua.

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseen lyhyesti:

Mikä? – valtionavustus öljylämmityksestä luopumiseen

Kenelle? – pientalojen (omakotitalot, paritalot) omistajille

Milloin? –  1.6.2020- syksy 2022 välisenä aikana, niin kauan kuin määrärahaa riittää

Avustuksen suuruus – aina joko 4000 euroa tai 2500 euroa

Lue lisää avustuksesta ELY-keskuksen sivuilta ja ELYn ohjeesta avustuksesta öljylämmityksestä luopumiseen

ELY-keskuksen sivuille on myöskin koottu UKK- osio, jossa vastataan tyypillisiin avustuksesta tulleisiin kysymyksiin: UKK Avustus öljylämmityksen vaihtajalle

ARAn energia-avustus

Myöskin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia asuinrakennusten vuosina 2020-2022 toteuttaviin korjaushankkeisiin. ARA:n energia-avustuksia myönnetään henkilöasiakkaiden lisäksi taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille ja avustusta myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-luku (kWh/m2a). Avustuksen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee rakentamisajankohdan lähtötasosta. Parannus voi olla joku seuraavista:

 • prosentuaalinen – energiatehokkuus parantuu vähintään 44% rakentamisajankohdan lähtötasoa paremmaksi
  > Avustus enimmillään 4000 €
 • lähes nollaenergiatasolle – energiatehokkuus parantuu uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen asettamien vaatimusten mukaiselle, lähes nollaenergiatasolle
  > Avustus enimmillään 6000 €
 • ympäristöministeriön asetuksen vähimmäistaso – jos rakennus täyttää jo lähse nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, silloin noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa 4/13 säädettyä 20%:n vähimmäistasoa
  > Avustus enimmillään 6000 €

Kaikissa yllä mainituissa korvausvaihtoehdoissa avustus on kuitenkin enintään 50% energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä rakennuskohtaisista kustannuksista.

Lue tarkemmat ohjeet tuen ehdoista ja tuen hakemisesta ARAn Energia-avustusohje henkilöasiakkaille

Energia-avustusta voidaan hakea myöskin taloyhtiöiden ja ARA-yhteisöjen asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Lue tarkemmat ohjeet ARAn Energia-avustusohje taloyhtiöille

ARA:n energia-avustus lyhyesti

Mikä? – avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin

Kenelle? – omakotitalojen / paritalojen omistajille, kerros- rivitaloyhtiöille, ARA-yhteisöille

Milloin? – myönnetään 2020-2022 aikana toteuttaviin toimenpiteisiin

Mistä? – ARA:n energia-avustukseen hyväksymät toimenpiteet löydät täältä

Avustuksen suuruus – enimmillään 6000 euroa, riippuen energiatehokkuuden parantamisen määrästä

Korjausten aikataulu

 • Avustuskelpoisen korjaushankkeen 1.10.2019 jälkeen muodostuneita hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia voidaan avustaa energia-avustuksella
 • 1.1-30.6.2020 tehtyjä avustuskelpoisia korjauksia voidaan avustaa, mikäli hakemus on toimitettu ARAlle viimeistään 30.6.2020
 • HUOM! 1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta, kun avustushakemus on toimitettu ARA:lle

HUOM! ELY-keskuksen ja ARA:n avustuksia ei voi saada samaan korjaushankkeeseen. Myöskään kotitalousvähennystä ei myönnetä hankkeelle, johon saadaan ELY:n tai ARA:n avustusta.

(Lähde: www.ely-keskus.fi ja www.ara.fi)

 

Kotimaisen ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän kiinteistöösi saat Gebwelliltä

Gebwell Oy on kotimainen ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien valmistaja. Valmistamme Leppävirralla sijaitsevilla tehtaillamme kaukolämmönjakokeskuksia, lämpöpumppuja ja energiavaraajia.

Valmistamallamme kaukolämmönjakokeskuksella liität kiinteistösi paikkakuntasi kaukolämpöverkkoon ja pääset nauttimaan huolettomasta ja luotettavasta lämmityksestä.

Gebwell maalämpöpumpulla hyödynnät ilmaisen maahan varastoituneen lämmön kiinteistösi ja lämpimän käyttövetesi lämmitykseen. Lämmönjakokeskuksen ja maalämpöpumpun asennuksen hoitaa paikkakuntasi LVI-asennusliike.

Pyydä tarjous kaukolämmönjakokeskuksesta tai maalämpöpumpusta täältä. Välitämme tarjouspyyntösi lähimmälle yhteistyökumppanillemme, joka ottaa Sinuun yhteyttä!