ELY-keskuksen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseen on nyt haettavissa

ELY-keskus myöntää valtionavustusta pientalojen omistajille öljylämmityksestä luopumiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustuksen haku alkoi 1.9.2020, mutta avustusta voi saada takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maan alueella Pirkanmaan ELY-keskus ja sitä voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää. Ajantasaisen hakemustilanteen näet ELY-keskuksen sivuilta.

Öljylämmityksestä luopumiseen kohdistettua avustusta myönnetään omakotitalojen ja paritalojen omistajille. Avustuksen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä eikä sitä käytetä taloudelliseen toimintaan. Avustusta myönnetään, kun öljylämmitys korvataan jollain muulla lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät järjestelmät. Öljylämmityksestä on luovuttava kokonaan eli sitä ei voi esimerkiksi jättää osaksi järjestelmää.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 tai 4000 euroa, riippuen millä järjestelmällä öljylämmitys korvataan. 4000 euron avustukseen oikeuttavat kaukolämmitykseen, maalämmitykseen tai ilma-vesilämmitykseen siirtyminen, ja 2500 euron avustukseen oikeuttaa muihin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen. Hakeminen on tehty helpoksi, se tapahtuu vaivattomimmin sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, valikosta valitaan Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset.

Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella ja maksetaan hankkeen valmistuttua.

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseen lyhyesti:

Mikä? – valtionavustus öljylämmityksestä luopumiseen

Kenelle? – pientalojen (omakotitalot, paritalot) omistajille

Milloin? –  1.6.2020- niin kauan kuin määrärahaa riittää

Avustuksen suuruus – aina joko 4000 euroa tai 2500 euroa

Lue lisää avustuksesta ELY-keskuksen sivuilta ja ELYn ohjeesta avustuksesta öljylämmityksestä luopumiseen

ELY-keskuksen sivuille on myöskin koottu UKK- osio, jossa vastataan tyypillisiin avustuksesta tulleisiin kysymyksiin: UKK Avustus öljylämmityksen vaihtajalle